Потребители

Не насърчавайте тютюнопушенето, осигурете ресурс за борба с него, господа!

Открито писмо

 

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-Н ВАНьО ТАНОВ

ДИРЕКТОР, АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“

 

КОПИЕ

Г-Н ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Като гражданска инициатива, създадена с цел да насърчава спазването и прилагането на законите  в областта на ограничаването на тютюнопушенето и по принцип, сдружение „България без дим“ симпатизира на всеки опит за преодоляване на сенчестата индустрия и беззаконието в страната. Но ние сме шокирани от визията и скритите послания на медийна кампания, с участието на Министерство на финансите и Агенция „Митници”, която се разгърна в страната и по  медиите през последните дни. Под формалния предлог за намаляване на контрабандата, образите, внушенията и самата същност на тази кампания легитимират тютюнопушенето като нормална социално приемлива практика в българското общество. Изображения на бебешки колички, майки и бебета, както и всяка асоциация на бременност, деца и родителство с цигари и пушене е абсолютно недопустима, независимо дали на плаката пише нещо за приходи в бюджета за детски градини или за ползите от разходките на чист въздух. Позитивният образ на майчинството в кампания за купуване на цигари – макар и с платен акциз, за каквото всъщност става въпрос, е в крещящо противоречие с националното и европейско законодателство, и европейските хуманни ценности на обществото ни /вижте Приложение 1/.

Чрез тази кампания българската държава за пореден път мобилизира ресурс в подкрепа на интересите и печалбите на тютюневата индустрия. Показателно за това е участието в реализацията на кампанията на Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010, Асоциация на производителите на ориенталски тютюни  и дори търговското дружество „Булгартабак Холдинг” АД. Това са представителите на тютюневата индустрия, чиито комерсиални интереси обслужва кампанията.

В същото време вече години наред същата държава ефективно дезертира от задълженията си да подкрепя финансово борбата с тютюнопушенето.  Единствената национална телефонна линия за отказване на тютюнопушенето на практика не предоставя съвет и консултация, а за поддръжката и е предвиден неадекватно нисък бюджет. За национална информационна кампания за вредите и опасностите от тютюнопушенето, развиване на образователни и профилактични програми за ученици и млади хора, работа с ключови групи като медицинските работници, майките и бременните жени, учителите и др. – не може да става и дума. Причината – липса на бюджетни средства.

Независимо от няколкократните смени на кабинети през последните години, МФ остава непоклатимо в отказа си да изпълни императивното задължение да отделя един процент  от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акциз върху тютюневите изделия и спиртните напитки, като тези средства се използват за финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества. Позицията на МФ, според която дължимият процент представлявал част от предоставения годишен бюджет на Министерство на здравеопазването /МЗ/ не е нищо друго освен измиване на ръцете. Защото на всички в държавата е ясно, че при хроничния недостиг на средства в системата на здравеопазването, МЗ няма как да отдели нито стотинка за борба с тютюнопушенето от годишния си бюджет.

На този фон предприетото в момента мащабно усилие от МФ и Агенция „Митници“, което  независимо от декларираните си цели индиректно промотира тютюнопушенето и останалите вредоносни зависимости в обществото, изглежда цинично и клиентелистко. Кампанията поставя отново на дневен ред въпроса КОЙ. Кой печели от тази кампания, чрез която държавата индиректно рекламира тютюнопушенето за сметка на законите и базовия човешки морал? Отговорът също не е нов: за пореден път държавните институции демонстрират впечатляваща активност, в резултат от която растат печалбите на собствениците на тютюневата индустрия. А сред тях личат емблематични имена, довели с присъствието си в политиката до дълбока криза на общественото доверие към управлението, като предполагаемият собственик на „Булгартабак“ Делян Пеевски и тютюневият търговец и бивш народен представител в официално потвърден конфликт на интереси Емил Димитров.

Припомняме Ви, господа, че поради липса на ресурси, щатът на регионалните здравни инспекции е напълно неадекватен за ефективно прилагане на въведената през 2012 г. пълна забрана за тютюнопушене на обществени места – единствената правилна и решителна стъпка на държавата в интерес на обществото и срещу тютюнопушенето и интересите на тютюневата индустрия през последните години.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Индиректната реклама на тютюнопушенето чрез кампанията „Не купувай контрабанда, вредно е за всички!“ е несъвместима с ангажиментите на България към собствените й граждани, закони, и европейски ангажименти на страна-членка на ЕС, и трябва да бъде преустановена. Гражданска инициатива „България без дим“ и организациите от широката обществена коалиция „За живот без тютюнев дим“ настояваме:

  • МФ незабавно да осигури финансиране за национални кампании против тютюнопушенето, като здравен и социален бич на обществото и да гарантира отделянето на дължимия процент от акциза в отделен фонд за тези цели през последващите финансови години;
  • за незабавно възстановяване на дейността на междуведомствената работна група за борба с тютюнопушенето към МС и държим в работата й на равна нога да бъдат включени представители на обществени и образователни организации, ангажирани с борбата срещу тютюнопушенето, сред които и „България без дим“; и
  • ангажиране на пълния ресурс на правителството за спешни промени в нормативната рамка и функционирането на държавните органи, с цел осигуряване на ефективно прилагане на действащото законодателство за ограничаване на тютюнопушенето и тютюневата индустрия.

Във връзка с горното Ви каним на спешна среща за координиране на тези действия и подкрепата, която можем да осигурим за тях от страна на гражданите и гражданските, професионални и пациентски организации, ангажирани с борба срещу тютюнопушенето и тютюневата зависимост на обществото ни.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

 

Д-Р ГЕРГАНА ГЕШАНОВА         Д.Ф.Н. ПАВЕЛ АНТОНОВ

 

Председател на УС,                           Председател на УС,

Коалиция „За живот                          Сдружение

без тютюнев дим“                            „България без дим“

 

 

София, 22.01.2015 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изображения, използвани по време на кампанията „Не купувай контрабанда, вредно е за всички!“ които индиректно промотират тютюнопушенето като приемлива и безвредна практика сред уязвими групи на обществото като майки, деца, възрастни хора и др.

 

Забраната за тютюнопушене: студентите говорят 5

Спазва ли се забраната за тютюнопушене в закрити обществени места в България? С този въпрос се обърнахме към няколко студенти, които имат желание да споделят мнението си по тази тема. Първо интервюирахме Никола, студент по бизнес икономика в Берлин, и Ц. Д., студентка по урбанизъм в София. Сега се обръщаме към A. Р., която следва комуникационни науки.

Какво мислите за забраната за тютюнопушене в закрити обществени места?

Като непушач смятам, че забраната за пушене е необходима, но както повечето забрани в България, тя не се спазва. Аз лично я подкрепям, защото това е изключително вреден и опасен за здравето навик – както на пушачите, така и за непушачите. Не мога да кажа със сигурност дали ще намали броя на пушачите, защото не познавам хора, които да са отказали цигарите заради забраната, но със сигурност ги ограничава и по този начин се намалява количеството на изпушените цигари. Не смятам, че забраната е 100% успешна, защото въпреки закона все още има публични места, на които се пуши.

Спазва ли се забраната в България?

Пушенето в закрити обществени места е често срещано явление, с което собствениците имат за цел да запазят, както и да привлекат клиенти, като не ги лишават от любимото им удоволствие. Схемата е следната: привлекателни сервитъорки оставят чаши, пълни с вода, в които може да се тръскат и гасят цигарите. В случай на проверка тези чаши биват събрани и така се прикрива нарушението на закона.

Виждали ли сте проверки в заведенията?

Не съм виждала инспекции. От познати съм чувала как час преди инспекцията се предупреждават собствениците, за да могат да прикрият нарушенията – ако има такива все пак.

Какво мислите за глобите?

Според мен, разметър на глобата е сравнително нормален – все пак говорим за нарушаване на закон. Тъй като сме в България, лично се съмнявам колко човека биха приели, че подлежат на санкция и биха платили без да създадат разправия или скандал.

Според Вас, защо не се спазва забраната за тютюнопушене в закрити обществени места?

Забраната не се спазва, защото, първо, манталитетът ни е такъв, а и тя не важи за всички – визирам хора с високи постове и съмнително минало или хора от друг етнически произход. Да не говорим за скандала, че се пуши и в парламента. Хората трябва да си дадат сметка, че това е вредно и опасно и не забраната, а собствената им съвест да им пречи да го правят.

Спазва ли се забраната?

Според проучване на Института за изследване на обществата и знанията към Българската академия на науките, едва 15% от българите са ставали свидетели на нарушение на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места. Други 20% рядко виждат нарушител. Проучването се е провело в периода август-септември 2013 г.

Друго сочат резултати от проучване, проведено за Yonsei University в Южна Корея. 78% от хората, участвали в анкетата, виждат често или винаги нарушения в нощни клубове. 79 на сто пък не са ставали свидетели на проверка. Много респонденти твърдят, че „както повечето закони в страната и забраната за тютюнопушене в закрити обществени места не се спазва”.

„Забрата не се спазва, защото, първо, манталитетът ни е такъв, а и тя не важи за всички – визирам хора с високи постове или от друг етнически произход. Да не говорим за скандала, че и в парламента се нарушава забраната”, припомни студентка по комуникационни науки.

Подкрепяме ли забраната?

Според проучване на TNS BBSS , проведено през юли 2012 г., повечето българи подкрепят забраната за пушене в закрити обществени места. 57% от гражданите подкрепяха забраната дори преди въвеждането й. Само месец след това подкрепата беляза ръст от три процентни пункта. Разбира се, по-голяма част от привържениците на забраната са непушачи.

Друго проучване, проведено за Yonsei University в Южна Корея, също показа, че повечето българи подкрепят забраната за пушене в закрити обществени места. Преди въвеждането й 91% от участвалите в анкетата са смятали, че забраната е страхотна или добра идея. Две години по-късно подкрепата бележи ръст с пет процентни пункта. Въпреки това се забелязва спад в броя на хората, които смятат, че забраната е страхотна идея.

Преди въвеждането на забраната повечето пушачи (70%) също са подкрепяли забраната на тютюнопушене в закрити обществени места. Едва 19% от тях са смятали, че тази мярка е ужасна или лоша идея. Две години по-късно подкрепата сред пушачите също бележи ръст – този път с три процента.

ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ: СТУДЕНТИТЕ ГОВОРЯТ 4

Спазва ли се забраната за тютюнопушене в закрити обществени места в България? С този въпрос се обърнахме към няколко студенти, които имат желание да споделят мнението си по тази тема. Първо интервюирахме Никола, студент по бизнес икономика в Берлин, и Ц. Д., студентка по урбанизъм в София. Сега се обръщаме към Т. Ч., която следва в Благоевград.

Какво мислите за забраната за тютюнопушене в закрити обществени места?

Идеята е много добра и аз я подкрепям, но според мен, тя не е много успешна, Забраната няма да нали броя на пушачите. Може би ако има по-високи санкции, хората ще си помислят дали да пушат в закрити обществени места. И ако наистина се глобяваха нарушителите, де…

Спазва ли се забраната в България?

Често виждам хора, които пушат в закрити обществени места. Това се случва най-често благодарение на чашки с мокри салфетки. В някои заведения дори си предлагат и пепелник. Всички нарушават забраната.

Виждали ли сте проверки в заведенията?

Не съм виждала нито инспекции, нито да глобяват някого.

Какво мислите за глобите?

Ако говорим за моя бюджет, 300 лв. глоба са ми много пари, ако ме хванат. Въпреки че съм пушила веднъж или най-много два пъти в заведение след като въведоха забраната и не ме е било страх. Най-вероятно сервитъорите са знаели, че няма да има проверка, затова са позволили да се пуши вътре.

Когато сте в заведение, излизате ли за цигари или пушите вътре?

Ако ми се пропуши, бих излязла отвън. Може някои хора да не се съобразяват с това, че пречат на някого с цигарения дим, но аз мога да си представя какво е. Така че бих излязла навън, а и най-малкото да дам пример на останалите, че това трябва да се прави.

Според Вас, защо не се спазва забраната за тютюнопушене в закрити обществени места?

Забраната не се спазва, защото най-напред заведенията ще загубят, ако накарат своите клиенти да излезнат отвън да пушат. Има и заведения, които са уведомени кога ще има проверка и се измъкват много лесно. Черта на българите – малко лоша, но си я има, е да не спазваме забраните.

Ефективна ли е забраната?

Проучване, проведено от Ноема през 2013г. по поръчка на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, регистрира нагласата на българите относно забрана за тютюнопушене в закрити обществени места. Резултатите сочат, че едва 1% от пушачите са отказали цигарите, след като законът беше въведен.

Според резултати от онлайн проучване, проведено за Yonsei University в Южна Корея, 35% от хората пушат по-малко заради забраната. Студентка, участвала в анкетата, обясни на какво може да се дължи това: „Не мога да кажа със сигурност дали ще намали броя на пушачите, защото не познавам хора, които да са отказали цигарите заради забраната. Законът обаче със сигурност ги ограничава и по този начин се намалява количеството на изпушените цигари”.

Близо 50% от участвалите в анкетата не мислят, че забраната за тютюнопушене в България ще намали броя на пушачите. Проблемът обаче може би не е в страната. Също толкова голям брой от респондентите са скептични спрямо подобни забрани и в чужбина.

Статистика обаче показа, че една година след въвеждането на забраната броят на инфарктите у нас е с 20% по-малък. Информацията беше представена от Дружеството на кардиолозите в България.

ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ: СТУДЕНТИТЕ ГОВОРЯТ 3

Спазва ли се забраната за тютюнопушене в закрити обществени места в България? С този въпрос се обърнахме към няколко студенти, които имат желание да споделят мнението си по тази тема. Първо интервюирахме Никола, студент по бизнес икономика в Берлин, и Ц. Д., студентка по урбанизъм в София. Сега се обръщаме към Е. Д., която следва в Пловдив. Работила като сервитъорка, тя има впечатления как и дали се нарушава забраната за тютюнопушене в закрити обществени места.

 

Какво мислите за забраната за тютюнопушене в закрити обществени места?

Определено подкрепям забраната за пушене в закрити обществени места, тъй като съм непушач и ми е по-приятно, когато се прибера, дрехите ми да не миришат на цигари. За жалост, не мисля, че ще намали броя на пушачите поради простата причина, че в България всеки гледа да мине метър.

Спазва ли се забраната в България?

Всеки път, като отида на дискотека, виждам хора, които пушат въпреки забраната. След 10 часа вечерта се слагат чаши за алкохол, пълни с вода, където клиентите да си гасят цигарите. Всички, които пушат, го правят.

Виждали ли сте проверки в заведенията?

Не, не съм виждала проверки, нито познавам хора, които да са глобявани.

Какво мислите за глобите?

Глобите са добър, но неефикасен начин, чрез който да се накара пушачите да спазват забраната за тютюнопушене. Разбира се, винаги ще има хора, които ще си поемат вината и ще платят глобата. Също така има хора, които ще отказват да платят, ще се опитват да доказват колко са прави и ще правят каквото си поискат. Ще парадират с това, какво е социалното им положение и така нататък.

Според Вас, защо не се спазва забраната за тютюнопушене в закрити обществени места?

От една страна, имаме за пример едно „уникално” правителство, което нарушава законите, които е написало. От друга страна, в България е известна с шуробаджанащината, което ще рече „аз мога да правя каквото си поискам и никой не може да ми направи нищо – имам познати, които ще ми помогнат, ако евентуално някой реши да се заяде с мен”.

Как забраната ще бъде по-ефективна?

Проучване, проведено от Ноема през 2013г.  по поръчка на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, регистрира нагласата на българите относно забрана за тютюнопушене в закрити обществени места. Резултатите сочат, че едва 1% от пушачите са отказали цигарите, след като законът беше въведен.

За сравнение, през 2011 г. социологическата агенция „Галъп“ проведе проучване, според което броят на пушачите е намалял с 2-3% за една година. Причината за това е била най-вече покачването на цените на цигарите, съобщиха от Министерството на здравеопазването. В интервю здравен инспектор също подчерта, че покачването на цените на тютюневите изделия е ефективен начин да се намали броят на пушачите.

Проучване на Института за изследване на обществата и знанията към Българската академия на науките (БАН), проведено в периода август-септември 2013 г., сочи, че близо 66% от българите не знаят към кой държавен орган да се обърнат при нарушение на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места.

Експерти подчертават нуждата от национална кампания, която да повиши осведомеността относно подаването на сигнали за нарушение на закона. Така проверките ще бъдат по-ефективни и забраната за тютюнопушене ще се спазва от повече хора.

ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ: СТУДЕНТИТЕ ГОВОРЯТ 2

Спазва ли се забраната за тютюнопушене в закрити обществени места в България? С този въпрос се обърнахме към няколко студенти, които имат желание да споделят мнението си по тази тема. Първо интервюирахме Никола, студент по бизнес икономика в Берлин. Ц. Д., студентка по урбанизъм в София, също сподели своето мнение.

Какво мислите за забраната за тютюнопушене в закрити обществени места?

Подкрепям забраната за места като ресторани и кафета. За барове и дискотеки съм твърдо против. За съжаление, не мисля, че забраната е успешна – не намалява броя на пушачите.

Спазва ли се забраната в България?

В дискотеки винаги виждам нарушения. В повечето случаи се поставят чаши с лед на масата, където хората да гасят цигарите си.

Виждали ли сте проверки в заведенията?

Само веднъж, но никой не беше глобен.

Какво мислите за глобите?

Много е за мен, но в крайна сметка щом хората могат да си позволят по 1-2 кутии на ден, ще си позволят и една глоба. Аз лично не бих я платила, защото не пуша на обществени места, така че не смятам, че ще ми се наложи. Ако все пак тръгнат да ме глобяват, бих казала, че нямат толкова голямо районно, което да побере цялата дискотека.

Според Вас, защо не се спазва забраната за тютюнопушене в закрити обществени места?

Защото са подкупни инспекторите.

Плашат ли ни глобите?

Предвидената глоба за пушене на закрито обществено място е от 300 до 500 лв. за физически лица при първо нарушение и до 1000 лв. при повторно, а за фирмите – от 3000 до 5000 лв. при първо и до 10 000 лв. при второ нарушение. Плаши ли ни това обаче?

Анкета, проведена за Yonsei University в Южна Корея, се опита да отговори този въпрос. Според резултатите от проучването, 53% от респондитите смятат, че санкцията е сурова за техните стандарти. Също толкова мислят и че глобата е достатъчно висока.

В интервю пушач каза: „Глобата е много за мен, но в крайна сметка щом хората могат да си позволят по 1-2 кутии цигари на ден, ще си позволят и това.” Непушач пък добави: „Според мен, разметър на глобата е сравнително нормален – все пак говорим за нарушаване на закон.”

В крайна сметка глобата е висока. Защо тогава не се спазва забраната за тютюнопушене в закрити обществени места? Не се ли страхуват нарушителите?

Същия пушач заключи: „Аз лично не бих я платила, защото не пуша на обществени места, така че не смятам, че ще ми се наложи. Ако все пак тръгнат да ме глобяват, бих казала, че нямат толкова голямо районно, което да побере цялата дискотека”. Друг непушач също  се съмнява „колко човека биха приели, че подлежат на санкция и биха платили без да създадат разправия или скандал.”