Инициатива за забрана на тютюнопушенето в храмове и религиозни учреждения

Гражданите могат да подкрепят предложение за подзаконов акт, с който да се  забрани тютюнопушенето  в храмове, манастири, молитвени домове, както и всякакъв вид сгради и обекти с култово-религиозно предназначение, в прилежащите им дворове, административни и складови помещения, а също и в гробищните паркове.  Предложението е разпространено чрез отворено писмо до Министър-председателя, до Министъра на здравеопазването, до Министъра на културата и до Председателя на Народното събрание на Република България, подписано през юни 2011 г. от Цветан Диковски. Желаещите да подкрепят инициативата може да напишат писмо до съответните институции със същия текст, като попълнят името, адреса и занятието си /по желание и ЕГН/. За целта могат да изтеглят файла с текста и адресите ОТ ТУК.

Според предложението, от църквите и другите вероизповедания трябва да се изиска поставянето на забранителни табели и надписи, валидни, както за служителите, така и за посетителите на храмовете. Контролът по изпълнението на закона или наредбата да се възложи на компетентните органи. Това, според автора на писмото, се явяванеобходимост от гледна точка на факта, че служащите при храмовете не винаги са в състояние да следят за поведението на присъстващите, особено на големи празници, когато се събират много хора /например православният Великден/.

Едно от важните основания за подобна забрана, посочени от автора, е че немалко от българските храмове, манастирски комплекси и други култови сгради са паметници на културата и като такива са обект на посещение за чуждестранни туристи.  Освен това, подчертава Диковски, немалка част от храмовете и манастирските комплекси са обект на поклонение. „От чисто етична гледна точка е недопустимо тютюнопушенето на места, където хората идват, за да окажат особен вид религиозна почит и благоговение“, подчертава той.

Насетне в предложението се казва: „Известно е, че тютюнопушенето създава опасност от възникване на пожари, а това поставя в риск ценни и автентични сгради, с прилежащите им културни ценности. Известни са случаи от недалечната история на пожари в култови средища, например в жилищните помещения на Рилския манастир. Особено пожароопасни са складовите помещения, в които се съхраняват восъчни и парафинови обредни свещи.“ Авторът уверява, че подобна наредба не би била в разрез с религиозните права на нито едно от регистрираните у нас вероизповедания, дори ще допринесе за повишаването на техния авторитет. Освен това посочва, че тютюнопушенето от страна на духовни лица и външни посетители на храмовете накърнява достойнството на религиозните институции и е оскърбително за хората, които търсят в религията упование и висока нравственост.

Споделете в социалната мрежа:

Открито писмо до кандидатите на избори’ 2011

Седмица преди изборния ден Гражданската инициатива „България без дим” призовава кандидатите за президент на Република България, членове на общински съвети и градоначалници да изразят категоричната си подкрепа за възстановяването на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места. Мълчанието  по тази тема по време на кампанията създава увереност у избирателите, че кандидатите нехаят за здравето на своите избиратели и бъдещите поколения на България.

С решението си от май 2011 г. Върховният административен съд потвърди безапелационно, че здравето на гражданите и децата на България представлява по-висок ценностен императив за държавата от икономическите интереси на тютюнотърговците или която и да било друга прослойка. И че тъкмо достъпът до незадимена и безвредна обществена среда представлява изконно човешко право, а не възможността на  пушачите да удовлетворяват никотиновата си зависимост. Очакваме българските политици да потвърдят, че споделят тези азбучни истини.

На кандидатите за президент припомняме, че осигуряването на здравословна околна среда, чиста от тютюнев дим е първа стъпка към постигането на просперитет и подобрено качество на живота на техните избиратели – българските граждани. Възстановяването на държавността е тяхна първостепенна задача като кандидати за върховния пост в държавата, а пътят към него минава през отстояването на колективния здравен интерес на нацията, в синхрон с постиженията на Обединена Европа в областта на ограничаване на тютюнопушенето.

Кандидатите за кметове и общински съветници трябва да помнят, че тяхна е силата и отговорността да осигурят животворна и чиста от тютюнев дим обществена среда на своите избиратели. Това направиха колегите им в Кюстендил, превръщайки общината в първата свободна от тютюнев дим обществена територия в страната от 2010 г.

Действащата в момента в България правна и административна уредба в областта на здравеопазването е предназначена да насърчава и увеличава тютюнопушенето, вместо да го намалява и елиминира. Като избиратели и активни граждани, очакваме нашите кандидати на изборите да работят категорично за промяната на тази система и за възстановяването на пълната забрана за тютюнопушене на обществени места.

Гражданската инициатива „България без дим” очаква категоричните отговори на кандидатите за президент, общински съвети и кметове преди изборите и ще ги оповести на уеб сайта си и чрез средствата за масова информация.

За повече информация: www.bezdim.bg или тел. 0884 806655

Орлин МирчевГражданска инициативаБългария без дим

Споделете в социалната мрежа: