Втора нощ на съвместни проверки в заведения-рецидивисти донесе повече глоби

Съвместните проверки между „България без дим“, Регионалните здравни инспекции и полицията продължиха през нощта в събота срещу неделя, 12 – 13.01.2013 г. Съвместните проверяващи екипи, навигирани от граждански доброволци, влязоха в 26 заведения. Този път бяха формално установени 6 нарушения, по които са съставени актове. Няколко заведения, в които бяха наложени глоби предишната нощ, бяха инспектирани отново. Установени бяха повторни нарушения, за които сумите на актовете достигат до 10,000 лв.

Проверките се провеждат по сигнали на граждани, получени през последните седмици и систематизирани от „България без дим“. Основен принцип е да бъдат проверявани заведения-рецидивисти, т.е. такива, за които се получават систематично сигнали от различни граждани, на които вече са налагани актове при предишни проверки на РИОКОЗ, или чиито управители и клиенти открито декларират в интернет или медийни публикации, че умишлено не спазват закона.

Четете нататък…

Споделете в социалната мрежа:

Започнахме съвместни проверки с РЗИ и полицията

През нощта в петък, 11.01.2013, започнаха масови съвместни проверки на заведения, нарушаващи забраната за тютюнопушене на обществени места. За пръв път проверки от подобен род се провеждат в сътрудничество между граждани, доброволци и експерти на „България без дим“ от една страна, и държавните здравни инспектори и полицията от друга. Характерно за този тип проверки е, че координацията и навигацята им се осъществява от доброволци и експерти на „България без дим“, въз основа на сигнали за нарушения получени по националната гореща телефонна линия 0700 20 009 или през онлайн формуляра на www.bezdim.org. Списъкът на заведенията, които се инспектират, остава неизвестен до последния момент, с цел да се намалят максимално спекулациите за евентуално изтичане на информация и предупреждаване на нарушителите. Четете нататък…

Споделете в социалната мрежа: