Записаха се първите доброволци

Сдружение „България без дим“ вече има първите си доброволци. Те се записаха за еднодневно обучение, което ще им даде възможност да проверяват съвместно със здравните инспектори как се спазва забраната за тютюнопушене.

Ето какво споделиха някои от записалите се.

„Винаги съм усещала държавата като непозната машина, скрита в желязната си обвивка, която не можеш да пробиеш по никакъв начин. Сега вече мога да надникна и дори да вляза вътре в механизма.“
Ирина Стойкова, студент

Четете нататък…

Споделете в социалната мрежа:

Забавление за теб, полза за всички

На протестите през 2010 г.

Всеки може да се обажда на телефон 0700 20 009 или да пише за нередности. Ти имаш шанс за повече. Можеш да контролираш самостоятелно или заедно със здравните инспектори спазването на забраната за тютюнопушене и твоето мнение да се чуе. Това е възможно благодарение на споразумението, подписано между Министерство на здравеопазването и Сдружение „България без дим“. Според споразумението граждани, които преминат еднодневно обучение и получат документ от Министерството на здравеопазването, ще станат доброволци.

„На обучението ще запознаем доброволците със здравни инспектори от областта – сподели д-р Гергана Гешанова, председател на Коалиция за живот без тютюнев дим. – Ще разясним правомощията и начините за подаване на сигнали. Надявам се и да сплотим нашата общност от дейни и ангажирани хора, с много от които се познаваме само от Интернет.“

Най-важното за доброволците е да са пълнолетни и да имат свободни около 5 часа седмично, като „свободни“ е условна дума. Ако редовно посещавате заведения и водите активен начин на живот, проверките могат да се впишат в ежедневните ви  занимания или дейности. С една дума, можете да бъдете полезни, дори докато се забавлявате. От доброволците ще се изисква редовно и ангажирано да подават сигнали за нарушения, забелязани при посещения в обекти, в  които е забранено тютюнопушенето. При желание от тяхна страна, могат да се включат в съвместни проверки заедно с държавните здравни инспектори.

Обученията ще започнат от края на септември в София, след което ще продължат в Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Враца.  Датите ще се уточнят допълнително и ще бъдат в почивни дни. Има възможност за гъвкавост според градовете, в които са се записали най-много желаещи. Разноските за пътя от съседни градове до местата за обучение ще бъдат платени със средства на Сдружение „България без дим“. От записалите се ще бъдат избрани обучители за следващите желаещи доброволци.

 

Критерии, на които трябва да отговарят доброволците:

  1. Да са навършили 18 години.
  2. Да са със завършено средно образование.
  3. Да имат възможност да отделят за безвъзмезден труд около 5 часа седмично.
  4. Да са съгласни да преминат еднодневно обучение.
  5. Да притежават начална компютърна грамотност.
  6. Да не са конфликтни.
  7. Да нямат взаимоотношения с тютюневата индустрия.

 

За да се запишете, изпратете имейл на project@zabrana.bg с трите имена, възраст, населено място и телефон за контакти.

 

Виж мненията на първите записали се доброволци тук.

 

 

Споделете в социалната мрежа:

Вече няма да правим статистика… защото ще я виждате сами

Гражданска инициатива „България без дим“ пусна новата платформа за подаване на сигнали за нарушения на забраната за тютюнопушене. На платформата се вижда местоположението и вида нарушение на всеки подаден сигнал, както и дали е получен отговор от РЗИ. Там всеки ще може да вижда статистика по критериите, които сам зададе. Бутонът „Подай сигнал“ от сайта www.bezdim.org вече води към платформата и все още някой има шанс да стане първият, подал сигнал чрез нея. Кой ще е той ще узнае само администратора, защото анонимността се запазва както досега.

 

Графика на подадените сигнали и резултатите от тях (съставени актове, предписания) за първите три месеца от действието на пълната забрана за тютюнопушене, считано от юни тази година.

Споделете в социалната мрежа:

174 съобщения и два акта за нарушения от дейността на Гражданската инициатива през юни

В казино City е съставен акт

Всички здравни инспектори в страната бяха мобилизирани изключително за проверки, свързани с новите забрани за пушене на закрито. Част от тези проверки бяха по сигнал, подаден чрез Гражданска инициатива „България без дим“, с която през месец юни се свързаха общо 174 граждани. Чрез онлайн формата на www.bezdim.org Гражданската инициатива е получила 60 валидни сигнала за месец юни. Повече са обажданията на телефон 0700 20 009, но много от тях не са за нарушения, а с въпроси. Най-често питат къде може да се пуши в заведение, на детска площадка и при колко стени, когато се касае за открито пространство.

„Обажданията са главно вечер, когато аз самата съм на работа в едно заведение – споделя Ирина Стойкова, координатор на сигналите. – Ако в момента не мога да вдигна телефона, връщам обаждане в свободните минутки.“

Гражданската инициатива вече е установила трайни контакти и доверие с РЗИ и подава данните за нарушение от свое име. Така запазва анонимността на подателите, което най-често е желанието им. РЗИ проверява и връща отговор в рамките на 30 дни.

Като цяло хората очакват светкавична реакция, някои настояват до минути да им се изпрати инспектор.  Да се реагира толкова бързо е невъзможно дори за Бърза помощ. Държавните здравни инспектори проверяват в работното си време от 9 до 17 ч. Те имат срок от 30 дни да изпратят до Гражданската инициатива отговор с резултат от проверката. Отговорите са в следните варианти: няма констатирано нарушение; наложено е предписание, тоест предупреждение; съставен е акт с глоба.

„В повечето случаи веднага връщам имейл на хората, че съм приела сигнала им и обяснявам 30-дневния срок, в който ще им препратя конкретния отговор от проверката“ – казва Ирина Стойкова.

Един от тези актове е по сигнал, предаден чрез Гражданската инициатива – за До края на юни по всички сигнали, подадени до съответните регионални здравни инспекции, са получени само 10 отговора. При седем  държавните здравни инспектори не са констатирали нарушения, а при един не са намерили заведение на посочения адрес. Съставени са два акта: единият в читалище, а другият в казино „Сити“. Актът е от 26 юни, а сигнала е подаден на 21 юни.

Гражданската инициатива предложи в Закона за здравето да се заложат текстове за контрола на забраната, за да се избегне точно това, но те бяха отхвърлени. В момента води диалог с РЗИ за подобряване на контролирането чрез доброволни инспектори.

 

Колко и какви обаждания се получават на 0700 20 009

За целия месец юни има 114 обаждания. От тях:

20 – сигнали за нарушения, като 12 от тях са за детски площадки, детски центрове и училища

27 – за да тестват телефона

24 – от заведения и хотели, които се интересуват какво да правят в случай, че някой пуши; могат ли да сложат пепелници на терасите; къде точно не се пуши в детския им кът

16 – питат къде може и не може да се пуши

10 – търсят обща информация за забраната

8 – настояват веднага да се изпрати инспектор на мястото на нарушението

4 – питат как се подават сигнали

3 – търсят телефонните номера на РЗИ

2 – интересуват се за Гражданската инициатива

В около 10 случая пускат сигнал за нарушение по интернет и после се обаждат на телефона. Всички сигнали, които по същество са представлявали нарушение на забраната, са предадени на съответната РЗИ.

 

Колко и какви са сигналите на http://bezdim.org/signal/

По интернет се получават по-точни и добре попълнени данни за нарушенията. През месец юни има 64 имейла, от които:

20 – сигнали, които не могат да се подадат, например пуши се на басейн, на терасата на заведение, в парка. Отговаряме им, че това не са нарушения на Закона за здравето.

3 – с подигравателно съдържание

1– с неточен адрес

 

Места, за които се подават сигнали

Има подадени по един сигнал за тютюнопушене в интернет клуб, в такси, маршрутно такси и автобус за междуградски превоз. В тези обекти забраната за тютюнопушене важи още от 2005 г., но явно нарушенията са били постоянни.

Има два сигнала за тютюнопушене в детски заведения и един за пушене на тротоара около училище.

Подадените сигнали за нарушения на забраната за тютюнопушене на работните места са различни: служебни помещения в читалище и поща, офиси на фирми, стаята на охраната на автогара София, канцеларии на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски, стаите на балета в Софийската опера, стая на съдия в Айтоския районен съд, помещения в Районната прокуратура във Велинград, помещения в Районна дирекция „Инспекция по труда”, тоалетните в сградата на Българско национално радио.

Споделете в социалната мрежа: