Организации от целия свят призоваха СЗО да не допуска възможно вмешателство от страна на тютюневата индустрия

Организации в подкрепа на общественото здраве се обявиха против възможно сътрудничество между Световната здравна организация и Фондация за свят без тютюнев дим, финансирана от „Филип Морис Интернешънъл“. В отворено писмо до генералния директор и изпълнителния съвет на СЗО от 28 януари 2019 г. 109 организации и 171 личности от целия свят, алармираха, че подобно сътрудничество ще подкопае усилията на световната общност да защити политиките за обществено здраве от вмешателство от страна на тютюневата индустрия. Писмото е подкрепено и от Коалицията за живот без тютюнев дим, на която „България без дим“ е член. 

Организации в подкрепа на публичното здраве от целия свят изразиха сериозната си загриженост от опита на Фондация за свят без тютюнев дим, финансирана от тютюневата компания „Филип Морис Интернешънъл“ да изгради възможно сътрудничество със СЗО. Организация, която е изцяло финансирана от тютюневата индустрия, сериозно би подкопала постиженията за достигане на Целите за устойчиво развитие и превенция на незаразните заболявания чрез изпълнение на Рамковата конвенция за контрола на тютюна (РККТ) на СЗО. Това ще подкопае и усилията по чл. 5.3 от РККТ, който цели да защити политиките за публично здраве от интересите на тютюневата индустрия, се казва в отвореното писмо. 

Вносителите на писмото призовават СЗО да отхвърли възможно сътрудничество с Фондация за свят без тютюнев дим и отново да се обърне към правителствата и здавната общност с апел да отказват всякакви възможни връзки с фондацията. „В духа на партньоства за достигане на Целите за устойчиво развитие се надяваме, че ще използвате тази възможност, за да изпълните политиката за агенциите в системата на ООН за предотвратяване на вмешателство от страна на тютюневата индустрия. Здравето на милиони хора го изисква.“

Споделете в социалната мрежа:

Световната Здравна Организация (СЗО) също е обезпокоена от „клатещото се” лидерство на България в борбата с тютюневата епидемия

Коментарите на новото българско правителство за либерализиране на режима за тютюнопушене на обществени места разтревожиха и Светованата здравна организация. Директорът на Регионалния офис на СЗО за Европа, Сузана Якаб (Zsuzsanna Jakab), в писмо до нашия министър на здравеопазването насърчава стабилната и държавническа позиция на България, и предлага подкрепа за решителна борба с причината номер едно в света за преждевременна смъртност – тютюнопушенето.

Какви са аргументите на СЗО? Както може да се очаква, те са базирани на науката и фактите, които са единствените обективни ориентири за положително обществено развитие. Да видим дали настоящите български управляващи ще се вслушат в думите на тютюневите босове или в истинните и стойностни думи на СЗО? Ето и писмото на г-жа Сузана Якаб (Zsuzsanna Jakab) до министър Таня Андреева:

„Уважаема г-жо,

Пиша Ви едновременно с удоволствие и загриженост от името на Регионалния офис за Европа на Световната Здравна Организация (СЗО). Четете нататък…

Споделете в социалната мрежа: