Контакти

За подаване на молба за членство в сдружение “България без дим” и запитвания за факти, данни и анализи на законодателството, свържете се с д-р Маша Гавраилова, Председател на УС и Старши експерт по политиките, електронен адрес mashagavrailova <at> gmail . com

За запитвания за информация и пряка връзка с оперативната координационна група на едноименната гражданска инициатива, пишете до Павел Антонов, PhD, Координатор на гражданската инициатива и старши експерт, общество и медии, на адрес pavelan <at> bluelink.net, тел. 0888 704661.

За връзка с колицията от организации “За живот без тютюнев дим” и за информация по провежданите дейности и събития, включване към доброволците  и обучения за отказване на тютюнопушенето и профилактика, обърнете се към председателя на коалицията д-р Гергана Гешанова, на тел. 0882 37 4000, електронен адрес coalition . bezdim <at> gmail . com.

Пощенски адрес: бул. “Сливница” 257, ет.3, София 1202.

Приемно време за посещения : в работно време от 10:00 до 17:00 с предварителна уговорка.

Споделете в социалната мрежа: