От 174 на 44 спаднаха сигналите за нарушения, свързани с тютюнопушенето

Вместо да правят дим, хората направиха „дим да ме няма“ през първия активен отпускарски месец. В резултат сигналите за нарушения на забраната за тютюнопушене през юли са само 44. От тях 26 са получени по електронен път и 18 на горещата телефонна линия 0700 20 009. Гражданските сигнали доведоха до предупреждение за  уволнение на шофьор по маршрутна линия 27 в София, както и до предприемане на административни мерки спрямо шофьор на такси. Препоръчано е на всички кметове на общини да се поставят табели с надписи, забраняващи пушенето на детските площадки.

За сравнение през юни Гражданска инициатива „България без дим“ получи общо 174 сигнала.

Все още има много обаждания, свързани с въпроси относно това къде може и къде не може да се пуши. На плажове, басейни, спирки на градски транспорт и откритите части на заведенията пушенето не е забранено. Обажданията са главно вечер след 22 ч. с настояване веднага да се изпрати инспектор, което за съжаление е невъзможно поради работното време на държавните служители.

 

Статистика на сигналите за м. юли

26 подадени сигнали по имейл, от които 19 за територията на София и 7 броя за провинцията (по един от Варна, Пловдив, Бургас, Шумен, Созопол и 2 за гр. Перник).

Нарушения :

8 – детски площадки

13 – заведения, от които 4 бр. за пицария Ветрило, за която още няма отговор и 3 бр. за сладкарница Лагуна, в която пушат електронни цигари. Пушенето на електронни цигари на обществени места не е забранено от Закона за здравето.

3 – казина

2 – други (недоуточнени и спорни сигнали)

Сигнали по телефон 0700 20 009:

Общо обаждания 18, от тях:

3 – за заведения

2 – за казина

4 – за детски площадки

1 – за маршрутка №27

1 – за такси

Споделете в социалната мрежа:

Подадохме сигнал за установяване на конфликт на интереси при действията на Емил Димитров против забраната за тютюнопушене

Гражданска инициатива „България без дим“ подаде сигнал до комисиите за конфликт на интереси към МС и НС, за установяване на конфликт на интереси при участието на депутата Емил Димитров в тютюневи фирми чрез прехвърлена собственост на майка му Това е станало по времето, когато като народен представител действаше за отменяне на забраната за тютюнопушене на обществени места през 2010, за предотвратяване на връщането й през 2012 г., и около други законопроекти, обслужващи интересите му като представител на тютюневата индустрия.

Споделете в социалната мрежа:

Техническа помощ за откриване на наличието на цигари и тютюн

ЕС предлага техническа помощ на национални и регионални администрации за откриване на наличието на цигари и тютюн. Пълният текст на обявата се намира тук.
Краен срок: 31 август 2012 г. Настоящото обявление е насочено към национални или регионални администрации („кандидати“) на държава-членка или държава извън Европейския съюз, които съдействат за укрепването на европейските действия за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Допустимите действия за техническа помощ се състоят от:
– техническа помощ за засилване на контрола на контейнери и камиони по външните граници на ЕС, насочен към борбата с контрабандата и фалшифицирането на цигари,
– оборудване в рамките на действие на правоприлагащите агенции за подобряване на разкриването и разследването на незаконни пратки тютюневи изделия,
– оборудване в рамките на действие на правоприлагащите агенции за разкриване на контрабандни и фалшифицирани стоки въз основа на техните ароматни характеристики.
Източник: Фондация за реформа на местното самоуправление, София.

Споделете в социалната мрежа:

174 съобщения и два акта за нарушения от дейността на Гражданската инициатива през юни

В казино City е съставен акт

Всички здравни инспектори в страната бяха мобилизирани изключително за проверки, свързани с новите забрани за пушене на закрито. Част от тези проверки бяха по сигнал, подаден чрез Гражданска инициатива „България без дим“, с която през месец юни се свързаха общо 174 граждани. Чрез онлайн формата на www.bezdim.org Гражданската инициатива е получила 60 валидни сигнала за месец юни. Повече са обажданията на телефон 0700 20 009, но много от тях не са за нарушения, а с въпроси. Най-често питат къде може да се пуши в заведение, на детска площадка и при колко стени, когато се касае за открито пространство.

„Обажданията са главно вечер, когато аз самата съм на работа в едно заведение – споделя Ирина Стойкова, координатор на сигналите. – Ако в момента не мога да вдигна телефона, връщам обаждане в свободните минутки.“

Гражданската инициатива вече е установила трайни контакти и доверие с РЗИ и подава данните за нарушение от свое име. Така запазва анонимността на подателите, което най-често е желанието им. РЗИ проверява и връща отговор в рамките на 30 дни.

Като цяло хората очакват светкавична реакция, някои настояват до минути да им се изпрати инспектор.  Да се реагира толкова бързо е невъзможно дори за Бърза помощ. Държавните здравни инспектори проверяват в работното си време от 9 до 17 ч. Те имат срок от 30 дни да изпратят до Гражданската инициатива отговор с резултат от проверката. Отговорите са в следните варианти: няма констатирано нарушение; наложено е предписание, тоест предупреждение; съставен е акт с глоба.

„В повечето случаи веднага връщам имейл на хората, че съм приела сигнала им и обяснявам 30-дневния срок, в който ще им препратя конкретния отговор от проверката“ – казва Ирина Стойкова.

Един от тези актове е по сигнал, предаден чрез Гражданската инициатива – за До края на юни по всички сигнали, подадени до съответните регионални здравни инспекции, са получени само 10 отговора. При седем  държавните здравни инспектори не са констатирали нарушения, а при един не са намерили заведение на посочения адрес. Съставени са два акта: единият в читалище, а другият в казино „Сити“. Актът е от 26 юни, а сигнала е подаден на 21 юни.

Гражданската инициатива предложи в Закона за здравето да се заложат текстове за контрола на забраната, за да се избегне точно това, но те бяха отхвърлени. В момента води диалог с РЗИ за подобряване на контролирането чрез доброволни инспектори.

 

Колко и какви обаждания се получават на 0700 20 009

За целия месец юни има 114 обаждания. От тях:

20 – сигнали за нарушения, като 12 от тях са за детски площадки, детски центрове и училища

27 – за да тестват телефона

24 – от заведения и хотели, които се интересуват какво да правят в случай, че някой пуши; могат ли да сложат пепелници на терасите; къде точно не се пуши в детския им кът

16 – питат къде може и не може да се пуши

10 – търсят обща информация за забраната

8 – настояват веднага да се изпрати инспектор на мястото на нарушението

4 – питат как се подават сигнали

3 – търсят телефонните номера на РЗИ

2 – интересуват се за Гражданската инициатива

В около 10 случая пускат сигнал за нарушение по интернет и после се обаждат на телефона. Всички сигнали, които по същество са представлявали нарушение на забраната, са предадени на съответната РЗИ.

 

Колко и какви са сигналите на http://bezdim.org/signal/

По интернет се получават по-точни и добре попълнени данни за нарушенията. През месец юни има 64 имейла, от които:

20 – сигнали, които не могат да се подадат, например пуши се на басейн, на терасата на заведение, в парка. Отговаряме им, че това не са нарушения на Закона за здравето.

3 – с подигравателно съдържание

1– с неточен адрес

 

Места, за които се подават сигнали

Има подадени по един сигнал за тютюнопушене в интернет клуб, в такси, маршрутно такси и автобус за междуградски превоз. В тези обекти забраната за тютюнопушене важи още от 2005 г., но явно нарушенията са били постоянни.

Има два сигнала за тютюнопушене в детски заведения и един за пушене на тротоара около училище.

Подадените сигнали за нарушения на забраната за тютюнопушене на работните места са различни: служебни помещения в читалище и поща, офиси на фирми, стаята на охраната на автогара София, канцеларии на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски, стаите на балета в Софийската опера, стая на съдия в Айтоския районен съд, помещения в Районната прокуратура във Велинград, помещения в Районна дирекция „Инспекция по труда”, тоалетните в сградата на Българско национално радио.

Споделете в социалната мрежа: