Не насърчавайте тютюнопушенето, осигурете ресурс за борба с него, господа!

Открито писмо

 

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-Н ВАНьО ТАНОВ

ДИРЕКТОР, АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“

 

КОПИЕ

Г-Н ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Като гражданска инициатива, създадена с цел да насърчава спазването и прилагането на законите  в областта на ограничаването на тютюнопушенето и по принцип, сдружение „България без дим“ симпатизира на всеки опит за преодоляване на сенчестата индустрия и беззаконието в страната. Но ние сме шокирани от визията и скритите послания на медийна кампания, с участието на Министерство на финансите и Агенция „Митници”, която се разгърна в страната и по  медиите през последните дни. Под формалния предлог за намаляване на контрабандата, образите, внушенията и самата същност на тази кампания легитимират тютюнопушенето като нормална социално приемлива практика в българското общество. Изображения на бебешки колички, майки и бебета, както и всяка асоциация на бременност, деца и родителство с цигари и пушене е абсолютно недопустима, независимо дали на плаката пише нещо за приходи в бюджета за детски градини или за ползите от разходките на чист въздух. Позитивният образ на майчинството в кампания за купуване на цигари – макар и с платен акциз, за каквото всъщност става въпрос, е в крещящо противоречие с националното и европейско законодателство, и европейските хуманни ценности на обществото ни /вижте Приложение 1/.

Чрез тази кампания българската държава за пореден път мобилизира ресурс в подкрепа на интересите и печалбите на тютюневата индустрия. Показателно за това е участието в реализацията на кампанията на Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010, Асоциация на производителите на ориенталски тютюни  и дори търговското дружество „Булгартабак Холдинг” АД. Това са представителите на тютюневата индустрия, чиито комерсиални интереси обслужва кампанията.

В същото време вече години наред същата държава ефективно дезертира от задълженията си да подкрепя финансово борбата с тютюнопушенето.  Единствената национална телефонна линия за отказване на тютюнопушенето на практика не предоставя съвет и консултация, а за поддръжката и е предвиден неадекватно нисък бюджет. За национална информационна кампания за вредите и опасностите от тютюнопушенето, развиване на образователни и профилактични програми за ученици и млади хора, работа с ключови групи като медицинските работници, майките и бременните жени, учителите и др. – не може да става и дума. Причината – липса на бюджетни средства.

Независимо от няколкократните смени на кабинети през последните години, МФ остава непоклатимо в отказа си да изпълни императивното задължение да отделя един процент  от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акциз върху тютюневите изделия и спиртните напитки, като тези средства се използват за финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества. Позицията на МФ, според която дължимият процент представлявал част от предоставения годишен бюджет на Министерство на здравеопазването /МЗ/ не е нищо друго освен измиване на ръцете. Защото на всички в държавата е ясно, че при хроничния недостиг на средства в системата на здравеопазването, МЗ няма как да отдели нито стотинка за борба с тютюнопушенето от годишния си бюджет.

На този фон предприетото в момента мащабно усилие от МФ и Агенция „Митници“, което  независимо от декларираните си цели индиректно промотира тютюнопушенето и останалите вредоносни зависимости в обществото, изглежда цинично и клиентелистко. Кампанията поставя отново на дневен ред въпроса КОЙ. Кой печели от тази кампания, чрез която държавата индиректно рекламира тютюнопушенето за сметка на законите и базовия човешки морал? Отговорът също не е нов: за пореден път държавните институции демонстрират впечатляваща активност, в резултат от която растат печалбите на собствениците на тютюневата индустрия. А сред тях личат емблематични имена, довели с присъствието си в политиката до дълбока криза на общественото доверие към управлението, като предполагаемият собственик на „Булгартабак“ Делян Пеевски и тютюневият търговец и бивш народен представител в официално потвърден конфликт на интереси Емил Димитров.

Припомняме Ви, господа, че поради липса на ресурси, щатът на регионалните здравни инспекции е напълно неадекватен за ефективно прилагане на въведената през 2012 г. пълна забрана за тютюнопушене на обществени места – единствената правилна и решителна стъпка на държавата в интерес на обществото и срещу тютюнопушенето и интересите на тютюневата индустрия през последните години.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Индиректната реклама на тютюнопушенето чрез кампанията „Не купувай контрабанда, вредно е за всички!“ е несъвместима с ангажиментите на България към собствените й граждани, закони, и европейски ангажименти на страна-членка на ЕС, и трябва да бъде преустановена. Гражданска инициатива „България без дим“ и организациите от широката обществена коалиция „За живот без тютюнев дим“ настояваме:

  • МФ незабавно да осигури финансиране за национални кампании против тютюнопушенето, като здравен и социален бич на обществото и да гарантира отделянето на дължимия процент от акциза в отделен фонд за тези цели през последващите финансови години;
  • за незабавно възстановяване на дейността на междуведомствената работна група за борба с тютюнопушенето към МС и държим в работата й на равна нога да бъдат включени представители на обществени и образователни организации, ангажирани с борбата срещу тютюнопушенето, сред които и „България без дим“; и
  • ангажиране на пълния ресурс на правителството за спешни промени в нормативната рамка и функционирането на държавните органи, с цел осигуряване на ефективно прилагане на действащото законодателство за ограничаване на тютюнопушенето и тютюневата индустрия.

Във връзка с горното Ви каним на спешна среща за координиране на тези действия и подкрепата, която можем да осигурим за тях от страна на гражданите и гражданските, професионални и пациентски организации, ангажирани с борба срещу тютюнопушенето и тютюневата зависимост на обществото ни.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

 

Д-Р ГЕРГАНА ГЕШАНОВА         Д.Ф.Н. ПАВЕЛ АНТОНОВ

 

Председател на УС,                           Председател на УС,

Коалиция „За живот                          Сдружение

без тютюнев дим“                            „България без дим“

 

 

София, 22.01.2015 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изображения, използвани по време на кампанията „Не купувай контрабанда, вредно е за всички!“ които индиректно промотират тютюнопушенето като приемлива и безвредна практика сред уязвими групи на обществото като майки, деца, възрастни хора и др.

 

Споделете в социалната мрежа: