Нужни са промени в подкрепа на здравето на гражданите

Изображение: Дана Тилева

Сдружение „България без дим“ и Коалицията за живот без тютюнев дим предлагат редица от мерки, с които да се ограничи тютюнопушенето в подкрепа на здравето на гражданите.

Пълния текст на Предложенията за промени в Закона за здравето можете да намерите тук

Споделете в социалната мрежа:

„България без дим“ подкрепи предложението за забрана за пушене на наргиле на закрити обществени места

Снимка: Mate Marschalko чрез Flickr (CC BY 2.0)

Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение „България без дим“ подкрепиха внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, който предвижда включване на изделията за водна лула, несъдържащи тютюн, към забраната за тютюнопушене на закрити обществени места и настояха към забраната да се включат и електронните цигари. В становище от 14 февруари 2019 г. двете организации призоваха в текста на закона да се използва термина „пушене на тютюневи и свързаните с тях изделия“, както и да се включат промени, с които да се засили контролът по спазването на забраната за пушене на закрити обществени места. 

Организациите, членуващи в Коалиция за живот без тютюнев дим, и членовете на Сдружение „България без дим“ подкрепиха внесения от народни представители от парламентарната група „Обединени патриоти“ ЗИД на Закона за здравето. Включването на изделията за водна лула, несъдържащи тютюн, към забраната за тютюнопушене на закрити обществени места беше обсъждано в Министерството на здравеопазването през лятото на 2017 г., но готовите още тогава текстове така и не бяха внесени нито в Министерски съвет, нито в Парламента, се казва в общото им становище.

Двете организации настояха към забраната да се включат и електронните цигари, като в посочените в законопроекта текстове се използва термина „пушене на тютюневи и свързаните с тях изделия“. Те се позоваха на Преамбюла към Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО, в който се посочва, че „дадена държава членка би могла, наред с другото, да въведе правила или забрана за аксесоари, използвани за тютюневи изделия (включително водни лули), за растителни изделия за пушене, както и да въведе правила или забрана за изделия, които на външен вид наподобяват тип тютюневи или свързани с тях изделия“.

Особено важно е да се засили и контролът на забраната за пушене на закрити обществени места, защото ако не се дадат допълнителни правомощия и възможности на контролните органи, забраната много лесно ще бъде нарушавана, посочиха двете организации. За да има по-ефективен контрол на забраната, те предложиха: въвеждане на санкцията „заповед за спиране на обект“ при системни нарушения на забраната; въвеждане на текстове за допустителство; включване и на други органи в контрола като: органи на МВР, контролните органи на инспекцията по труда, контролните органи на областните дирекции по безопасност на храните, лица, определени от кметовете на общините; включване на обучени представители на обществеността в контрола по спазване на забраната; осигуряване правомощие на контролните органи да изискват документ за самоличност, за да могат да съставят актове за административно нарушение на физически лица; включване в Допълнителните разпоредби на определение за „закрито обществено място“; и чрез Преходни и заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за здравето да се промени Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, като се въведат текстове за забрана на външната реклама и рекламата в местата за продажба на тютюневи и свързаните с тях изделия.

Споделете в социалната мрежа:

Министърът на здравеопазването да защити интересите на гражданите

Снимка: Велислав Николов / Българско председателство на Съвета на Европейския съюз чрез Flickr (CC BY 2.0)

Способна ли е държавата да защити интересите на българските граждани, попитаха Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение „България без дим“ в писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев от 5 февруари 2019 г. Двете организации призоваха министъра да отстоява опазването на общественото здраве и да внесе предложенията за подобряване на контрола и разширяване на обхвата на забраната за тютюнопушене.

 Вече пет месеца след края на общественото обсъждане Министерство на здравеопазването не внася в Министерски съвет предложенията за промени в Закона за здравето, предназначени да запушат пробойните, да подобрят прилагането и да разширят обхвата на мерките срещу тютюнопушенето, припомниха Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение „България без дим“ в писмото до Кирил Ананиев. Двете организации посочиха, че Министерството на здравеопазването не взе под внимание изказванията и заключенията на кръглата маса, проведена на 5 декември 2018 г. и организирана от Министерство на здравеопазването, офиса на Световната здравна организация в България и Коалицията за живот без тютюнев дим. „Страната ни спешно се нуждае от визионерска политика за ограничаване на тютюнопушенето и незабавни решителни действия за прилагането й. Българите трябва да могат да разчитат на институциите на държавата си за налагане на върховенство на закона и опазване на здравето и благополучието им.“

Двете организации в подкрепа на общественото здраве алармираха, че тютюневата индустрия необезпокоявано контактува с институциите, ангажирани с опазване на общественото здраве, в разрез и противоречие с чл. 5.3. на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО. Тютюневи компании открито лансират продуктите и имиджа си чрез скрита и открита агресивна реклама, промоции и спонсорство на събития и проекти. Това вади на показ ръководители на съсловни и пациентски организации и дори лекари, като ги превръща в рупори на своите интереси. Глашатаи на тютюневата индустрия и свързани с нея политици и журналисти целенасочено подкопават мерките, насочени към ограничаването й. „Молим Ви, не се поддавайте на лобисткия натиск за отслабване на законността и не принуждавайте гражданите на европейска България да отстояват правата си чрез протести, жълти жилетки или дела срещу държавата в Страсбург“, се казва в писмото до министъра.

Двете организации посочиха, че сигналите на граждани от цялата страна, които се получават на електронната платформа на сдружение „България без дим“, стават все по-остри и възмутени. От създаването и на платформата са получени общо 10 570 сигнала, като за 2018 г. те са 477. Гражданите свидетелстват за безнаказано пушене в заведения за хранене  и развлечение, включително в заведения с детски кътове, в лекарски кабинети, в полицията, дори в Парламента. Сред получените граждански сигнали преобладава впечатлението, че съществуващият контрол на забраната е неадекватен и липсва държавническа воля за прилагане на закона. То се усилва от циркулиращите в социалните мрежи изображения на политически лидери и високопоставени служители на закона, които демонстративно отказват да го спазват и пушат на обществени и работни места.

Споделете в социалната мрежа: