Институции и граждани се обединиха срещу рекламата, промоцията и спонсорството от страна на тютюневата индустрия

Институции и граждански организации се ангажираха да противодействат на рекламата и промоцията на тютюневи  изделия, на спонсорството от страна на тютюневата индустрия, както и на популяризирането и идеализирането на публичния образ на тютюневата индустрия в България. На пресконференция в БТА на 9 септември те подписаха общ меморандум, иницииран от гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим, с подкрепата на офиса на Световната здравна организация и в партньорство с Министерство на здравеопазването.

Гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим, офисът на СЗО в България, офисът на UNICEF в България, Община Кюстендил, сдружение “България без дим”,  фондация “БлуЛинк”, PR Care и Портал на пациента подписаха Меморандум за прекратяване на рекламата и промоцията на тютюневи изделия и спонсорството от страна на тютюневата индустрия в България, и изпълнение на насоките по чл. 13 на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на СЗО. Те се ангажираха да прилагат препоръките  по чл. 13, като работят за изобличаването на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи компании и не приемат финансова или друга подкрепа от страна на индустрията. 

“Изключително разтревожени сме от практиките на реклама и промоция на тютюневи изделия, които наблюдаваме ежедневно в България, и спонсорство от страна на тютюневата индустрия, която печели от производството и разпространението на един доказано вреден продукт. Всичко това задълбочава тежката зависимост на българското общество от тютюнопушенето и тютюневата индустрия”, заяви д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за живот без тютюнев дим. Тя подчерта, че страната ни е сред най-тежко засегнатите в Европа от смъртност и заболявания, свързани с тютюнопушенето. 

“Подписването на този меморандум е стъпка в правилната посока към изпълнението на ангажиментите на Република България към РККТ. Всички ние се ангажираме да работим в подкрепа на пълното изпълнение на Насоките по прилагане на чл. 13 от конвенцията, който нарежда пълна забрана на спонсорството от страна на тютюневи компании сред ефективните мерки за намаляване разпространението на тютюнопушенето”, каза д-р Скендер Сила, представител на СЗО за България. 

Участниците в пресконференцията призоваха всички организации и институции, които подкрепят каузата за ограничаване на рекламата, промоцията и спонсорството от страна на тютюневата индустрия, също да подпишат меморандума и да се включат в междуведомствена работна група по тези проблеми. 

Меморандумът е резултат от Стратегическа работна среща по проблемите на спонсорството от тютюневи компании, организирана от Световната здравна организация, Министерство на здравеопазването и Коалицията за живот без тютюнев дим на 21.05.2019 г. в София.

Споделете в социалната мрежа:

Необходими са обединени усилия по контрола на тютюна и правата на човека

Необходими са обединени усилия по контрола на тютюна и правата на човека, за да се сложи край на тютюневата епидемия, заявиха в обща декларация от 29 март 2019 г. участниците в Четвъртата международна конференция по контрол на тютюна на Европейската мрежа за превенция на тютюнопушенето (ENSP) и Румънското дружество по пневмология (SRP). Конференцията се проведе между 27 и 29 март 2019 г. в Букурещ, Румъния. В нея взеха участие и членове на екипа на България без дим.

 “Ние, участниците в Четвъртата международна конференция по контрол на тютюна на Европейската мрежа за превенция на тютюнопушенето и Румънското дружество по пневмология, се събрахме в Букурещ, Румъния между 27 и 29 март 2019 г. След като изслушахме водещи световни авторитети по правата на човека и контрола на тютюна и разгледахме усилията на широк кръг от международни организации, представители на гражданското общество и изследователи да превърнат тази визия в практика, признаваме важността на обединените усилия на общностите по правата на човека и контрола на тютюна да сложат край на тютюневата епидемия.

Потвърждаваме подкрепата на Европейската мрежа за превенция на тютюнопушенето (ENSP) от Третата международна конференция за Декларацията от Кейптаун за правата на човека и свят без тютюнев дим. Приветстваме решителността, изразена в преамбюла на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация (СЗО), на страните членки “да дадат приоритет на тяхното право да предпазват общественото здраве” и да уважават “правото на всеки да ползва най-високите възможни стандарти за физическо и умствено здраве”, изразено в Чл. 12 на Международния пакт за икономически, социални и културни права (ICESCR).

Съгласяваме се, че производството, меркетингът и продажбата на тютюневи изделия са несъвместими с правата на човека и в частност с правото на здраве, правата на децата и на жените, правото на развитие и правото на здравословна среда. Подкрепяме позицията, изразена от Комитета по икономически, социални и културни права, че “невъзможността да се обезкуражат производството, маркетингът и употребата на тютюневи изделия” представлява нарушение на задължението за защита по Чл. 12 (правото на здраве) на ICESCR. Потвърждаваме и, че търговията с тютюневи изделия и вторичният тютюнев дим, наред с други приоритети в областта на контрола на тютюна, имат негативно влияние върху човешките права.

Като граждани на Европа сме силно ангажирани с действията по правата на човека, свързани с ключовите документи, и с други ангажименти по правата на човека на Европейския съюз и Съвета на Европа, които ценим като стандарти, които са от значение за борбата за свят без тютюнев дим.

Затова призоваваме правителствата да спазват задълженията си по РККТ на СЗО и споразуменията за правата на човека, които са ратифицирали, за да дадат приоритет на правата на човека пред интересите на тютюневата индустрия и да ускорят действията, изграждането на партньорства и защитата на интегритета, свързан с “Глобална стратегия за ускоряване на контрола на тютюна: Насърчаване на устойчивото развитие чрез прилагане на РККТ на СЗО 2019-2025” на РККТ на СЗО. Насърчаваме активистите за контрола на тютюна да работят със защитници на правата на човека, като използват пълния спектър от механизми, свързани с човешките права, за да държат правителствата отговорни за ефективни действия за контрол на тютюна, като част от правото на здраве.

Приветстваме приноса на междуправителствените организации и на другите заинтересовани страни в промотирането на ефективни действия за контрол на тютюна като принос към Глобалния план за действие за превенция и контрол на незаразните болести и Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Ангажираме се да работим с тях, за да направим правата на човека аспект от тези стратегии.”

Споделете в социалната мрежа: