Условия за обработка и опазване на лични данни

За публикуващите коментари, сайтът използва cookies. За подадените коментари се запазва IP адреса, собственоръчно въведените имена, емейл адрес и (по избор – сайт) на коментиращия. Никоя от тези данни не се вижда от когото и да било, освен собственика на този сайт и хостинг провайдера, или се предоставя на когото и да било освен официални законови правораздаващи органи, представили изрично и надлежно поискаване според закона.

За подаващите сигнали, сайтът запазва собственоръчно въведените имена, емейл адрес и/или телефонен номер.

Според GDPR, ако сте подали информация в сайта (коментари и/или сигнали) имате право да поискате премахване на идентифициращи ви данни. Ако желаете да го направите, свържете се с нас по емейл, посочен на страницата Контакти

Коментарите са забранени.