Условия за обработка и опазване на лични данни

За публикуващите коментари, сайтът използва cookies, а също така запазва IP адреса, собственоръчно въведените имена, емейл адрес и (по избор – сайт) на коментиращия. Никоя от тези данни не се вижда от когото и да било, освен собственика на този сайт, нито се предоставя на когото и да било другиго, освен официални законови правораздаващи органи, предоставили изрично и надлежно искане според закона. (Администраторите на хостинг провайдера също могат, но нямат право да вижат тази информация).

За подаващите сигнали, сайтът запазва собственоръчно въведените имена, емейл адрес и/или телефонен номер.

Срокът за запазване на лични данни е без ограничение – освен ако изрично бъде поискано премахването им от индетифицираното от тези данни лице. Това може да бъде заявено чрез връзка с нас чрез страницата Контакти.