Покана за общо събрание на сдружение „България без дим“

Управителният съвет на Сдружение „България без дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква редовно общо събрание на сдружението на 16 септември 2021 г. от 18.00 ч. Предвид епидемичната обстановка, събранието ще се проведе онлайн чрез системата ZOOM. Дневен ред: Изслушване и приемане на годишния отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през 2020 г. […]

Споделете в социалната мрежа:

Повече