Покана за общо събрание на сдружение „България без дим“

Управителният съвет на Сдружение „България без дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква редовно общо събрание на сдружението на 16 септември 2021 г. от 18.00 ч. Предвид епидемичната обстановка, събранието ще се проведе онлайн чрез системата ZOOM.

Дневен ред:

  1. Изслушване и приемане на годишния отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през 2020 г.

Проект за решение: ОС приема годишния отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през 2020 г.

  1. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2020 г.

  1. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.