За преодоляване на лобизма, за ефективна и открита държавна администрация

Становище на Гражданска инициатива „България без дим“ по повод на проблемите в здравеопазването и исканията за подмяна на здравния министър д-р Стефан Константинов

11.03.2012 г.

 

Като активни граждани, ангажирани с каузата за възстановяване на забраната за тютюнопушене на обществени места и постигане на ефективно приложение на здравните закони и политики в България, следим с голямо внимание работата на държавните органи в системата на здравеопазването. Виждаме огромните слабости в тази система, които правят достъпа до здравеопазване на българските граждани неадекватен за страна, която претендира да бъде част от европейското семейство от развити демократични общества. Ежедневно се сблъскваме с неефективната, непрозрачна, тромава и корумпирана държавна машина, която често работи срещу здравето и интересите на българските граждани, в полза на всевъзможни икономически апетити за лично обогатяване. Обезпокоени сме и от състоянието на лекарското съсловие, което сякаш все повече губи мотивация за реална промяна на тази недъгава система и гледа да се приспособи към нея.

Четете нататък…

Споделете в социалната мрежа: