Становище по предложенията на народни представители за промени в законовите текстове за забрана на тютюнопушенето

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание депутатите имаха възможност в седемдневен срок от гласуването на първо четене на да предложат своите промени в Закона за здравето.

От това свое право се възползваха народни представители както от ГЕРБ, така и от Коалиция за България, Движението за права и свободи и независимият депутат Кирил Гумнеров. Повечето предложения са в подкрепа на забраната , като я развиват, но има и такива, които изцяло я отменят. Предложения има по всички текстове, предложени от Министерския съвет, отнасящи се до тютюнопушенето.

Като се сравнят направените през месец януари предложения от Сдружение „България без дим“ и Коалиция за живот без тютюнев дим до парламентарните групи и комисии и тези, които са внесени от депутати след първото четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, ще се види, че всички предложения са възприети от депутати и са внесени в определения срок. Това означава, че те ще бъдат обсъдени в Комисията по здравеопазване и предложени на вниманието на всички депутати при второто четене на закона в пленарната зала, независимо, че Комисията може да изрази отрицателно становище.

Ние категорично подкрепяме всички предложения, които са свързани с включване към забраната за тютюнопушене на закрити обществени места и на някои открити обществени места и най-вече включването на обособените работни места. Адмирираме предложението за разширяване възможностите за съставяне на актове за нарушения на забраната за пушене и от други контролни органи, което според нас ще направи контролът по-ефективен.

Категорично възразяваме срещу предложенията на определени народни представители да се разшири обхвата на обектите, в които ще се разрешава тютюнопушене независимо дали това касае въвеждането на разрешение за пушене след 22 часа или дава възможност към много обекти да се обособяват самостоятелни помещения за пушене, което всъщност означава запазване на статуквото, прието с промените в Закона за здравето през 2010 г.

 

 

Следва обобщение на направените от депутатите предложения, подготвено от аналитичния екип на проект „Да върнем пълната забрана“. За допълнителна информация и коментари: д-р Маша Гавраилова, тел. 0882 374001

 

 

ОБОБЩЕНИЕ НА НАПРАВЕНИТЕ В ЗАКОНОВИЯ СРОК  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от Народните представители по промените в Закона за здравето и пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и обществения транспорт

подготвено от аналитичния екип на проект „Да върнем пълната забрана“

 

<В подкрепа на забраната са направени следните предложения:

Включване на работните места към забраната предлагат депутатите Нигяр Сахлим, Хасан Адемов и Тунчер Кърджалиев от ДПС, Петър Курумбашев и Стефан Данаилов от Коалиция за България и Даниела Дариткова и група народни представители от ГЕРБ. С предложението си депутатите от ГЕРБ определят какво се включва в понятието „обособени работни места“ – това са помещения, където се полага труд, както и помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение. Предложението на депутатите от ДПС и Коалиция за България е към забраната да се пуши в закритите обществени места да се добавят и обособените работни места.

За отпадане разрешаването да се пуши в обособени самостоятелни помещения на летищата се обявяват депутатите от ДПС Нигяр Сахлим, Хасан Адемов и Тунчер Кърджалиев от ДПС, Петър Курумбашев и Стефан Данаилов от Коалиция за България.

Допълнение към забраната на тютюнопушене на открити обществени места предлага депутатът от Коалиция за България Петър Курумбашев, като включва към предложените от Министерски съвет открити места и детските площадки за игра, обществените паркове и градини в населените места, откритите спортни обекти и спирките на обществения транспорт. За включването на детските площадки за игра към забраната за тютюнопушене се присъединява и депутатът от Коалиция за България Стефан Данаилов. Площадките за игра се предлагат също и от Даниела Дариткова и група народни представители от ГЕРБ, като освен това те допълват тротоарите към дворовете на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца. Най-много са предложенията на народните представители от ГЕРБ Стефани Михайлова, Джема Грозданова и Петър Петров, които допълват забраната с „открити обществени места, на които се организират обществени мероприятия за деца и ученици, стадиони и други открити спортни обекти, летни кина, открити амфитеатри и др. – по време на спортни и културни прояви, за които зрителите са закупили билети и спирките на обществения транспорт – на по-малко от 10 м. от знака, обозначаващ спирката, и/или от навеса, ако има такъв“.

Разширяване правомощията на контролните органи с цел ефективното прилагане на закона предлагат депутатите от Коалиция за България Петър Курумбашев и Стефан Данаилов. Според тях нарушенията, свързани със забраната на тютюнопушенето на обществени и работни места следва да се установяват с актове, съставени както от държавни здравни инспектори от регионалните здравни инспекции и от Министерството на здравеопазването, така и от контролните органи на Инспекцията по труда, от контролните органи на областните дирекции по безопасност на храните, от полицейските органи, от лица, определени от кметовете на общините. Наказателните постановления по тези актове ще се издават съответно от директора на регионална здравна инспекция, от министъра на здравеопазването, от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, от директора на областната дирекция по безопасност на храните, от директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, от кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица. Освен това те предлагат да се даде възможност актове да се съставят и от представители на обществеността и неправителствени организации, преминали необходимото обучение и оправомощени от министъра на здравеопазването с правата по чл. 37, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания. Наказателните постановления по тези актове предлагат да се издават от директорите на регионалните здравни инспекции по мястото на извършване на нарушението.

Запазване определението за обособено работно място предлагат депутатите от Коалиция за България Петър Корумбашев и Стефан Данаилов.

Включване на площадките за игра към определението на “Обществени места” по смисъла на чл. 56 предлагат Даниела Дариткова и група народни представители от ГЕРБ.

 

=На забраната се противопоставят народният представител от Коалиция за България Любен Корнезов, депутатът от ДПС Ердоан Ахмедов и независимият депутат Кирил Гумнеров.

Изцяло отпадане промяната на чл. 56 от Закона за здравето, като в такъв случай се запазва законът във вида, в който действа от 2010 г. –  предлага Любен Корнезов.

Разширяване обхвата на обектите, в които се допуска по изключение тютюнопушене предлага Любен Корнезов, който смята, че следва да се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения във всички закрити обществени места, като Министерският съвет да определи с наредба изискванията към тези помещения. Предложението на Ердоан Ахмедов от ДПС е свързано с изключване от забраната освен на летищата и на заведенията за хранене и развлечения с изцяло нощен режим на работа. Депутатът Кирил Гумнеров предлага тези изключения освен за летищата да важат и за хотели, ресторанти, питейни заведения, барове, дискотеки, казина и игрални зали за хазартни игри след 22 часа и целодневно в частни офиси по решение на собственика. Даниела Дариткова и група народни представители от ГЕРБ подкрепят предложението на Министерски съвет от забраната да бъдат изключени летищата, като предлагат още в текста на закона да бъдат включени някои от изискванията към обособените самостоятелни помещения, които се обособяват в летищата – в тези помещения да не се допускат лица до 18 години, както и тези помещения да се отделят с въздухонепроницаеми стени, плътно затварящи се врати, да се обозначават ясно и в тях да се изгражда вентилационна инсталация.

Отмяна на забраната за присъствието на лица до 18-годишна възраст след 22,00 ч. в заведенията за хранене и развлечения с изцяло нощен режим на работа, в които се допуска тютюнопушене без обособяване на самостоятелни помещения предлагат Даниела Дариткова и група народни представители от ГЕРБ поради отпадането на чл. 56, ал. 6 от Закона за здравето, с който текст беше свързана и забраната в Закона за закрила на детето.

Удължаване срока за въвеждане на забраната предлага депутатът от ДПС Ердоан Ахмедов, който смята, че промените в текстовете, свързани с тютюнопушенето следва да влязат в сила от 1 януари 2014 г.

Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.