Световната Здравна Организация (СЗО) също е обезпокоена от „клатещото се” лидерство на България в борбата с тютюневата епидемия

Коментарите на новото българско правителство за либерализиране на режима за тютюнопушене на обществени места разтревожиха и Светованата здравна организация. Директорът на Регионалния офис на СЗО за Европа, Сузана Якаб (Zsuzsanna Jakab), в писмо до нашия министър на здравеопазването насърчава стабилната и държавническа позиция на България, и предлага подкрепа за решителна борба с причината номер едно в света за преждевременна смъртност – тютюнопушенето.

Какви са аргументите на СЗО? Както може да се очаква, те са базирани на науката и фактите, които са единствените обективни ориентири за положително обществено развитие. Да видим дали настоящите български управляващи ще се вслушат в думите на тютюневите босове или в истинните и стойностни думи на СЗО? Ето и писмото на г-жа Сузана Якаб (Zsuzsanna Jakab) до министър Таня Андреева:

„Уважаема г-жо,

Пиша Ви едновременно с удоволствие и загриженост от името на Регионалния офис за Европа на Световната Здравна Организация (СЗО).

Бихме искали да поздравим България, че е една от значимите държави без тютюнев дим в европейския регион на СЗО. Прилагането на политика за околна среда без тютюнев дим позволява на България да изпълни изискванията на Рамковата Конвенция за Контрол на Тютюна на Световната здравна организация (РККТ на СЗО), която бе подписана от българското правителство през 2005 г. Подписвайки това споразумение, правителството на Вашата държава направи важна стъпка в противодействието на тежките отрицателни ефекти от глобализацията на тютюневата епидемия в полза на Вашия народ.

Бяхме информирани, че наскоро е имало опити да се отслаби настоящата всеобхватна забрана за тютюнопушене чрез предложение да се разрешат зони за пушене в ресторанти, кафенета и барове, да се разреши на малки барове под дадена площ да имат опцията да разрешават пушенето и предложение да се разреши пушенето навсякъде в обекти, които работят само през нощта.

Искам да изтъкна важността на Вашите продължителни непоклатимо лидерство и посветеност на защитата на Вашия народ от тютюневата епидемия. Имайки предвид Вашето политическо лидерство по този въпрос и влиянието, на което България се радва из цяла Европа, е особено важно да останете непреклонни в решимостта си напълно да прилагате законодателството. Тютюневата индустрия има ресурси, които използва, за да отслабва забраните за тютюнопушене и други ограничения със своята сила, и тя няма скрупули в използването на измамни аргументи предсказвайки отрицателни последствия върху търговията и икономиката, особено в развлекателната и хотелиерска индустрии. Позволете ми да изтъкна, че научните изследвания не подкрепят тези твърдения и е от изключителна важност да се осланяте на тези научни и базирани на доказателства изследвания, а не на предубедена статистика, която Индустрията или други пряко заинтересовани ще произведат.

В Ирландия броят на клиентите в барове всъщност се увеличи с 11%, а броят заети служители в развлекателния и хотелиерски сектор една година след влизането в сила на закона за околна среда без тютюнев дим надвиши броя заети една година преди това. През 2008 и 2009 г., когато Турция стана свободна от тютюнев дим, доходът на нейните работни места в развлекателния и хотелиерски сектор, като ресторанти и барове, се увеличи с 5,2%, и сумата на събрания и трансфериран ДДС от развлекателния и хотелиерски сектор се увеличи с повече от 20% в периода януари до октомври 2009 г. В Англия, Великобритания, само 3% от бизнесите докладваха отрицателно въздействие върху предприятието от въвеждането на бездимното законодателство. Всички тези факти са в съответствие с международния преглед на доказателствата измежду над 100 изследвания, които откриват или неутрално, или положително икономическо въздействие.

Когато бъдат представени аргументи срещу забраната е критично важно да различите всяко намаление в приходите, което е директно причинено от забраната за тютюнопушене на обществени места, от това, което би могло да е причинено от по-обширния контекст. Например, в Испания, развлекателният и хотелиерски сектор стана свидетел на 23% намаление в приходите, но това бе дори по-малко от други сектори и бе причинено от икономическата криза. Всъщност, един месец след влизане в сила на закона, имаше малко покачване в заетостта в развлекателния и хотелиерски бизнес, въпреки общото намаление в други сектори.

Голямо внимание следва да се прилага по отношение на самооценки от собственици на предприятия. Изследвания показват, че тези данни може да са преднамерени и интервюираните собственици често твърдят, че имат загуби, но когато бяха проведени обективни прегледи на заетостта и на данни за обложените приходи от продажби, не се установи икономически спад. По същество всички икономически изследвания, откриващи негативен икономически ефект, са използвали този подход на интервюиране на собственици, докато по същество всички изследвания базирани на обективна информация откриват нулев ефект или малко позитивно въздействие.

Още повече, разходите спестени на здравната система поради по-ниски нива на тютюнопушене сред населението са значителни. Научната литература показва, че само няколко месеца след въвеждането на закони за околна среда без тютюнев дим, хоспитализациите поради инфаркти на миокарда намаляват с между 20 и 40%. В допълнение на здравните ползи, икономическите спестявания на здравни разходи също са изключително важни във времена когато здравните бюджети на правителствата са ограничени. Тези спестявания се появяват много бързо.

По-важни от разходите, обаче, са истинските ползи от бездимното законодателство за населението. Хората живеят по-дълго, по-продуктивни са и имат по-високо качество на живот. Работниците, особено тези в развлекателната и хотелиерска индустрия, имат драматични подобрения в дихателните симптоми, причинени от пасивното тютюнопушене. Непушещото население, включително деца, бременни жени, хора с хронични заболявания и възрастните хора, са защитени, защото тяхното право на чист въздух е по-важно от правото на пушачите да консумират пристрастяваща и вредна субстанция, която вреди не само на тях, но също и на всички около тях. Бездимното законодателство бавно разширява своя обхват из целия свят, защото положителните ефекти от него са видими за населението. Най-ясното доказателство за това, е фактът че веднъж приети, тези закони се подкрепят дори от мнозинството пушачи. В Турция, изключително мнозинство от турците (92%) и редовните пушачи (77%) подкрепят бездимното законодателство.

Изчислено е, че из целия европейски регион на СЗО консумацията на тютюн причинява 1,6 милиона преждевременни умирания годишно. Всеобхватният контрол по тютюна, включително пълна забрана за тютюнопушене на закрито, е без съмнение сред най-важните закони за общественото здраве, което правителствата могат да приемат, и Вашите действия могат да доведат страната Ви до челни позиции в лидерството на общественото здраве в Европа и в света. Бих искала да изтъкна, че правителството има силни инструменти за компенсиране на загубен приход от данъци, породен от намалената консумация на тютюн. Основният инструмент е увеличението на акцизите върху тютюна. Приходите могат да се поддържат или дори да се увеличат чрез увеличаване на акцизите върху тютюна. Поради това, СЗО вижда множество и всеобхватни мерки за контрол върху тютюна като изключително позитивни и необходими.

Имайки предвид данните представени по-горе, с настоящото писмо бихме искали да Ви помолим да продължите да подкрепяте настоящата всеобхватна забрана за тютюнопушене във всички обществени и работни места, включително забрана за пушене в барове и ресторанти, която бе успешно въведена в България от юни миналата година.

Ние не искаме да омаловажаваме предизвикателствата, свързани с прилагането на тези инициативи на практика. Бихме искали, също така, да отбележим нашия голям технически опит в подкрепата на страни-членки във въвеждането на законодателство за контрол по тютюна, използвайки РККТ на СЗО като пътна карта и насока за тези усилия. Бих искала лично да предложа нашата подкрепа на българското правителство по всички въпроси на контрола по тютюна, където бихме могли да допринесем, така че заедно да преодолеем всички придизвикателства, които могат да възникнат.

От името на милионите граждани в България и целия свят, които ще спечелят от този ценен закон, и от името на Регионалния офис на СЗО за Европа, моите най-искрени благодарности и адмирации.

Истински Ваша,

Сузана Якаб (Zsuzsanna Jakab)
Регионален директор”

Споделете в социалната мрежа:

2 thoughts to “Световната Здравна Организация (СЗО) също е обезпокоена от „клатещото се” лидерство на България в борбата с тютюневата епидемия”

  1. през март тази година закона отново влиза за преразглеждане в пленарна зала!!

  2. не само се клати а един ден ще рухне това е неизбежно.гръцкия парламент вече отмени тази дискримационна забрана в Македония също я отмениха.Сърбия ,Чехия, Румъния и Полша даже не се потрудиха да я въведат а са членове на Е.С.преди нас.така е след като в България са разрешили на разни секти да се разпореждат със свободата на обикновенния гражданин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.