България без дим подкрепи контрола на тютюна в Армения

Защитници на контрола над тютюна на работна среща, ортанизирана от СЗО в Армения през 2018 г. Снимка: ООН в Армения

България без дим подписа писмо в подкрепа на контрола на тютюна в Армения. Парламентът в Ереван току-що прие силен законопроект по проблема на първо четене и писмото има за цел да подкрепи приемането му. Законопроектът обхваща повечето ключови мерки и има силна подкрепа от арменското Министерство на здравеопазването.

На 16 декември 2019 г. международната общност за контрол на тютюна и обществено здраве подписа групово писмо в подкрепа на този законопроект. Това е особено важно, предвид неотдавнашното посещение в Ереван на водещия лобист на Филип Морис Дерек Ях, който се срещна с арменски депутати, за да лобира за изключване на нагреваемите тютюневи изделия от закона. От писмото се вижда, че мнозинството от НПО в САЩ и ЕС са наясно и наблюдават внимателно процесите в Армения.

Писмото, инициирано от Мат Майърс, президент на Кампанията за деца, свободни от тютюнев дим (CTFK), беше адресирано до Арарат Мирзоян, председател на Националното събрание на Република Армения, и членовете на националния парламент. Подписалите международни организации поздравиха Народното събрание на Република Армения за преминаване през първото четене на законопроекта “За намаляване и предотвратяване на здравни заплахи, произтичащи от тютюневи изделия и заместители на тютюна”, и призоваха за пълното му приемане, за да гарантира възможно най-голяма защита от смъртоносното въздействие на употребата на тютюн и никотин в Армения.

Близо 30% от възрастните арменци пушат – това е всеки 4-ти човек на възраст 18-69 години. Всеки втори възрастен мъж (51.5%) пуши, докато при жените и младежите пушенето и употребата на vaping продукти се увеличават. Без да предприеме силни и ефективни мерки за борба с употребата на тютюн, Армения ще продължи да се стопява, докато тютюневата промишленост успешно предлага своя смъртоносен продукт на следващото поколение арменски граждани.

Подписалите писмото вярват, че приетият законопроект ще реши тези проблеми. “Законопроектът следва най-добрите международни практики, доказали, че защитават най-голям брой хора от тютюна и тютюневите заместители”, написаха те.

Мерките, както са разписани понастоящем в законопроекта, отговарят или надвишават повечето членове и насоки от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (РККТ), която Армения ратифицира през 2004 г. и е задължена да приложи. Те включват създаване на 100% обществени места без тютюнев дим, забрана на всички форми на промоция и спонсорство на тютюн, забрана на ароматизанти на тютюна, и налагане на обикновена опаковка на тези продукти.

Авторите изразиха силна подкрепа за включването на законопроекта на всички тютюневи изделия и тютюневи заместващи продукти, включително нагрети тютюневи изделия и електронни цигари. „Независимо от твърденията на индустрията за тези продукти, те очевидно пристрастяват, не е доказано, че са безопасни и трябва да бъдат строго регламентирани, за да ги пазят от деца“, се посочва в писмото.

Международният опит показва категорично, че подобни закони за контрол на тютюна действат, популярни са и не вредят на икономиката, потвърдиха международните организации. В цяла Европа, Евразия и навсякъде по света, страните постигат силни мерки като този законопроект до голям успех и популярност. Където се предприемат силни, всеобхватни мерки и се приложат добре, употребата на тютюн намалява, а въздействието върху здравето се подобрява, се казва в писмото.

Авторите посочиха, че тютюневата промишленост работи агресивно във всички страни, за да отслаби решимостта на правителствата да защитят здравето на своите граждани. Сред нейните тактики е отричането на степента на вредите за здравето, свързани с употребата на тютюн, разпространяването на дезинформация за тези мерки и заплашването на правителствата със сценарии за икономически загуби.

Писмото предупреждава арменските депутати да не се подлъгват от тези тактики. „Единственият мотив на тютюневата индустрия е да увеличи потребителската си база за сметка на човешкия живот и всичките им претенции са опровергани във всяка следваща държава, която прилага строги закони за контрол на тютюнопушенето“, заявиха авторите.

Сред подписалите писмото бяха Европейското партньорство без тютюнев дим и Европейската мрежа за превенция на тютюнопушенето. Други български организации, подписали писмото, са Коалицията за живот без тютюнев дим и БлуЛинк. Международната обществена здравна общност наблюдава напредъка на Армения по тези нови защитни мерки с големи очаквания Националното събрание да предприеме действия в областта на общественото здраве и да бъде модел за подражание на други страни.

Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.