Покана за участие в общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „България без дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква редовно общо събрание на сдружението на 8 септември 2022 г. от 18.00 ч. Събранието ще се проведе присъствено в офиса на бул. „Сливница“ № 257, ет. 3 и онлайн чрез системата ZOOM.

Дневен ред:

  1. Изслушване и приемане на годишния отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през 2021 г.

Проект за решение: ОС приема годишния отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през 2021 г.

  1. Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2021 г.

  1. Обсъждане евентуална ликвидация на сдружение „България без дим“.
  2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.