Тютюнопушенето в ЕС: равнището на пасивно тютюнопушене намалява, но все още е твърде високо

Защитата от пасивно тютюнопушене в ЕС се е подобрила значително, според публикуван доклад на Европейската комисия. През 2012 г. 28 % от европейците са били изложени на пасивно тютюнопушене в барове – това е понижение спрямо 46 % през 2009 г.  Докладът се основава на данни, подадени от 27-те страни от ЕС след изпълнение на препоръката на Съвета от […]

Споделете в социалната мрежа:

Повече