Тютюнопушенето в ЕС: равнището на пасивно тютюнопушене намалява, но все още е твърде високо

Защитата от пасивно тютюнопушене в ЕС се е подобрила значително, според публикуван доклад на Европейската комисия. През 2012 г. 28 % от европейците са били изложени на пасивно тютюнопушене в барове – това е понижение спрямо 46 % през 2009 г.  Докладът се основава на данни, подадени от 27-те страни от ЕС след изпълнение на препоръката на Съвета от 2009 г. за среда без тютюнев дим (2009/С 296/02), с която правителствата се призовавават да приемат и прилагат закони за пълна защита на гражданите от излагане на тютюнев дим на обществени места на закрито, на работното място и в обществения транспорт. В доклада се оборват опасенията, че забраната за тютюнопушене ще се отрази негативно на приходите на барове и ресторанти, като се показва, че икономическият ефект от нея е бил ограничен, неутрален и дори положителен с течение на времето. В доклада обаче се посочва също, че някои страни членки изостават по отношение на приемането и прилагането на всеобхватни закони, защитаващи общественото здраве.

Тонио Борг, комисар по въпросите на здравеопазването и политиката за потребителите, заяви: „Публикуваният днес доклад показва, че страните членки са постигнали стабилен напредък в защитата на гражданите от пасивното тютюнопушене. Равнището на излагане на гражданите на тютюнев дим обаче все още варира силно в рамките на ЕС и ни предстои дълъг път, докато превърнем „Европа без тютюнев дим“ в реалност. Призовавам всички страни членки да положат повече усилия за прилагане на законодателството, да изтъкват примера на тези страни, които са приели амбициозни закони за среда без тютюнев дим и да настояват другите да последват техния пример“.

Пасивното тютюнопушене в ЕС в много случаи води до смърт, заболявания или увреждания. Според някои консервативни оценки[1] над 70 000 възрастни в ЕС са починали заради излагане на тютюнев дим през 2002 г., като много от тях са били непушачи или работници, изложени на пасивно тютюнопушене на работните си места.

В Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО всички подписали (страните по нея са 176) се призовават да предоставят ефективна „защита от излагане на тютюнев дим на работни места на закрито, в обществения транспорт, на обществени места на закрито и, когато това е уместно – на други обществени места“. Насоките бяха приети през 2007 г., за да помогнат на страните по конвенцията да изпълнят задълженията си.

На този фон Съветът прие препоръка за среда без тютюнев дим през 2009 г., като призова страните членки да въведат мерки за ефективна защита от излагането на пасивно тютюнопушене не по-късно от ноември 2012 г.

Други ключови констатации от доклада:

  • Всички страни членки съобщават, че са приели мерки за защита на гражданите от излагане на тютюнев дим.
  • Националните мерки се различават значително по мащаби и обхват. Почти половината страни членки са приели или засилили законодателството си за среда без тютюнев дим след 2009 г. Някои са започнали и по-рано.
  • Прилагането на законодателството изглежда е проблем в някои страни членки. Сложното законодателство (например законодателство с освобождавания) е особено трудно за прилагане.
  • Настоящите равнища на излагане на тютюнев дим за гражданите на ЕС са спаднали като цяло от 2009 г. до 2012 г. (например за граждани, посещаващи питейни заведения равнищата на излагане са спаднали от 46 % на 28 %). Съществуват обаче много съществени различия между държавите членки.
  • Белгия, Испания и Полша са пример за страни, където приемането на всеобхватно законодателство доведе бързо до сериозно понижаване на равнищата на излагане.
  • Положителните последици за здравето от законодателството за среда без тютюнев дим са незабавни и сред тях са намаляването на случаите на инфаркти и подобряването на респираторното здраве.
  • Обществената подкрепа за законодателството за среда без тютюнев дим в Европа е много силна. Според проучване от 2009 г. мнозинството европейци подкрепят това законодателство. Това се потвърждава и от национални проучвания, които показват, че подкрепата е нараснала след въвеждането на ефективни мерки.

Повече информация за законодателството за среда без тютюнев дим в ЕС е достъпна на адрес:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments/index_en.htm

Уебсайт на комисар Борг:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm


[1] Препоръка на Съвета от 30 ноември 2009 г. за среда без тютюнев дим (2009/C 296/02)

Споделете в социалната мрежа:

3 thoughts to “Тютюнопушенето в ЕС: равнището на пасивно тютюнопушене намалява, но все още е твърде високо”

  1. Сериозно ли вярвате на всичко написано по-горе?Бих възразил със солидни аргументи срещу всеки изложен факт,но ще си спестя труда ,и без това ще ме изтриете.Стягайте си дробчетата,дами и господа бездимници.Скоро ще се пуши отново на закрито- вече в пепелници:)

  2. Числата от докалада сигурно са близки до истината, но начина по който се интерпретират, както в доклада, така и от ползващите доклада, ми изглажда малко едностранчив.

  3. през март тази година закона отново влиза за преразглеждане в пленарна зала!!тогава ще видим как закона ще падне.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.