Инициатива за забрана на тютюнопушенето в храмове и религиозни учреждения

Гражданите могат да подкрепят предложение за подзаконов акт, с който да се  забрани тютюнопушенето  в храмове, манастири, молитвени домове, както и всякакъв вид сгради и обекти с култово-религиозно предназначение, в прилежащите им дворове, административни и складови помещения, а също и в гробищните паркове.  Предложението е разпространено чрез отворено писмо до Министър-председателя, до Министъра на здравеопазването, до Министъра на културата и до Председателя на Народното събрание на Република България, подписано през юни 2011 г. от Цветан Диковски. Желаещите да подкрепят инициативата може да напишат писмо до съответните институции със същия текст, като попълнят името, адреса и занятието си /по желание и ЕГН/. За целта могат да изтеглят файла с текста и адресите ОТ ТУК.

Според предложението, от църквите и другите вероизповедания трябва да се изиска поставянето на забранителни табели и надписи, валидни, както за служителите, така и за посетителите на храмовете. Контролът по изпълнението на закона или наредбата да се възложи на компетентните органи. Това, според автора на писмото, се явяванеобходимост от гледна точка на факта, че служащите при храмовете не винаги са в състояние да следят за поведението на присъстващите, особено на големи празници, когато се събират много хора /например православният Великден/.

Едно от важните основания за подобна забрана, посочени от автора, е че немалко от българските храмове, манастирски комплекси и други култови сгради са паметници на културата и като такива са обект на посещение за чуждестранни туристи.  Освен това, подчертава Диковски, немалка част от храмовете и манастирските комплекси са обект на поклонение. “От чисто етична гледна точка е недопустимо тютюнопушенето на места, където хората идват, за да окажат особен вид религиозна почит и благоговение”, подчертава той.

Насетне в предложението се казва: “Известно е, че тютюнопушенето създава опасност от възникване на пожари, а това поставя в риск ценни и автентични сгради, с прилежащите им културни ценности. Известни са случаи от недалечната история на пожари в култови средища, например в жилищните помещения на Рилския манастир. Особено пожароопасни са складовите помещения, в които се съхраняват восъчни и парафинови обредни свещи.” Авторът уверява, че подобна наредба не би била в разрез с религиозните права на нито едно от регистрираните у нас вероизповедания, дори ще допринесе за повишаването на техния авторитет. Освен това посочва, че тютюнопушенето от страна на духовни лица и външни посетители на храмовете накърнява достойнството на религиозните институции и е оскърбително за хората, които търсят в религията упование и висока нравственост.

Споделете в социалната мрежа:

Павел Антонов

Журналист и активен гражданин с китара.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.