Искаме по-широк обхват на пълната забрана и контрол от повече държавни, общински и обществени органи

Гражданска инициатива „България без дим“ и обществената Коалиция за живот без тютюнев дим внесоха в парламентарните комисии и групи предложения за допълване на предложените от Министерския съвет (МС) през декември промени в Закона за здравето. Гражданските организации напълно подкрепят предложеното възстановяване на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места. В допълнение, те предлагат мерки за разширяването и ефективното й прилагане след 1 юни 2012 г.

Без цигари на детските площадки и в градските градинки и паркове
Внесените от гражданите текстове предлагат да се забрани пушенето навсякъде, където има престой на деца, независимо дали е на открито или на закрито. Въз основа на научни данни и практиката на европейски страни със сходни на българските условия като Чехия, Унгария, Полша, Словения, и Латвия, предлагаме детските площадки за игра, обществените паркове и градини в населените места да бъдат включени към ал. 5, чл. 56а на закона.

Включване на откритите спортни обекти и спирките

Недопустимо е обвързването на здравословната кауза на спорта с вредното въздействие на тютюневия дим. Пушенето вече е забранено навсякъде, където са закупени билети с фиксирани места по време на лятната Олимпиада в Лондон, както и на всички стадиони от Европейското първенство по футбол в Полша и Украйна. Причина за това е непосредствената близост на зрителите и участниците по време на спортни и други масови събития. Подобно е и положението при изчакване на превозни средства на обществения транспорт. Ето защо настояваме да се гарантира правото на здравословна среда и да се забрани тютюнопушенето на спирките, както и на спортни съоръжения, независимо, че са на открито. Забрани на пушенето на спортни събития са въвели вече примерно Чехия и Латвия, а по спирките – Унгария.

Работните места – свободни от дим

Внесената от МС законова редакция може да породи неясноти в тълкуването, противоречащи на целта на закона, тъй като според нея обособените работни места в помещенията, където хората работят, ще останат незащитени от влиянието на тютюневия дим. Ето защо предлагаме „обособените работни места“ да се възстановят в ал. 4, чл. 56 на предложения проектозакон.

Без разрешение на летищата

Предложението да се допусне тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата представлява на практика либерализация на действащото от години българско законодателство. Такава либерализация противоречи както на обществения интерес за преодоляване на острия проблем с тютюнопушенето в България, така и на интересите на туризма, формулирани от Българската асоциация на туроператорите и туристическите агенти. След десетилетия отлагане на решителни мерки срещу тютюнопушенето от страна на държавата, настояваме в новия закон то да не либерализира още повече.

Ефективно прилагане на закона
След влизането в сила на пълната забрана за пушене на закрити обществени места след 1 юни ще стане още по трудно за държавните здравни инспектори да контролират спазването й и да санкционират нарушителите. Ето защо предлагаме чрез чл. 231 (2) на проектозакона да се регламентира участието на повече контролни органи в тези дейности: на инспекциите по труда; на областните дирекции по безопасност на храните; на полицията, както и на лица, определени от кметовете на общините. Правна възможност за това дава чл. 37 от Закона за административните нарушения и наказания.

Граждански контрол над спазването на закона
В чл. 37, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) е посочено, че „Актове могат да съставят и представители на обществеността, ако са овластени за това с нормативен акт.“ Предлагаме тази възможност да се използва в променения Закон за здравето като се даде възможност на специално обучени и оправомощени със заповед от министъра на здравеопазването представители на обществеността също да съставят актове по чл. 218.

Пълният текст и обосновки на предложенията ни можете да видите тук.

Споделете в социалната мрежа:

Павел Антонов

Журналист и активен гражданин с китара.

2 thoughts to “Искаме по-широк обхват на пълната забрана и контрол от повече държавни, общински и обществени органи”

  1. “Без цигари по паркове и спирки” – що не си наврете това предложение знаете къде, а? Много нагли взехте да ставате – досущ като мангалите. Не бих се учудил ако членовете на тази коалиция сте мангали.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.