Нови европейски мерки срещу тютюнeвата индустрия

Гласуването в ENVI

Тютюневите изделия, които са с характерен вкус – ментолови цигари, тютюна за ръчно свиване на цигари и бездимните тютюневи изделия, се предвижда да бъдат забранени. Предвижда се също задължително използване на предупреждения относно здравето под формата на големи снимки – 75% от повърхността на опаковките. Това гласува на 10 юли 2013 г. Здравната комисия на Европарламента (Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните – ENVI).

По повод приемането на предложенията Тонио Борг, европейски комисар по здравеопазването, заяви: “Числата са твърде красноречиви: тютюнът убива половината от своите потребители и лесно води до пристрастяване. Тюй като 70% пропушват преди да са навършили 18 години, стремежът е тютюневите изделия да станат по-малко привлекателни… С това предложение гарантираме, че атрактивните опаковки и овкусителите не се използват като маркетингова стратегия.”

Европейската комисия прие предложението за преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия през декември миналага тогида след дългогодишна подготовка.  В началото на 2013 г. предложението бе представено на всички страни членки за мнение. В България беше изградена работна група към Министерство на земеделието. Подготвената от нея Рамкова позиция на България е изцяло в полза на тютюневата индустрия и не е в интерес на здравето на гражданите. Такава беше позицията на България и при разглеждането на Предложението за Директивата пред редица комисии, комитети и съвети в ЕС, включително на срещата на министрите на здравеопазването, която се състоя на 21 юни т.г. в Люксембург.

“Ние дадохме становище в подкрепа на Директивата – каза д-р Маша Гавраилова, старши експерт към Сдружение “България без дим”, – но то не намери отражение в крайната версия на Рамковата позиция на държавата. На срещата ни с министър Андреева тя потвърди, че е била принудена да представи вече подадената Рамкова позиция, която й е била връчена в последния момент,  но лично тя не я одобрява.”

На срещата на министрите единствено България, Румъния, Полша и Чехия са били против повечето от предложените в Директивата изменения и са подкрепили интереса на тютюневата индустрия – например за това картинните предупреждения да заемат само 65% от опаковката, да останат ментоловите и слим цигарите.

В Директивата за тютюневите изделия се забранява трансграничната търговия и продажбата по интернет и се предвиждат технически елементи за борба с незаконната търговия. Тютюнът за дъвчене и смъркане ще подлежи на специално етикетиране и регулиране на съставките. Остава съществуващата в момента забрана за тютюна за орална употреба (т.нар. снус). Забранява се добавянето на ментол и всякакви други ароматизатори и овкусители, които крият истинския вкус и мирис на тютюна, премахват се слим цигарите, които са особено атрактивни за младежите и жените, електронните цигари ще се продават под строг контрол, т.е. като медицински изделия.

“Това е голяма победа над лобистите на тютюневата индустрия – каза д-р Гергана Гешанова, председател на Коалиция за живот без тютюнев дим. – Но окончателният резултат ще се получи през септември, когато Европейският парламент ще гласува  последната ревизия на Директивата.”

Това, което бъде прието тогава ще остане като закон за всички държави членки на Европейския съюз и ще влезе в сила от 2014-2015 г.

Повече за Директивата: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1391_bg.htm

http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home.html – В дясно има мултимедийна библиотека, където можете да чуете всички изказвания по време на обсъжданията в Комисията.

Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.