Открито писмо до читалище-паметник “Отец Паисий” в Самоков за уважение към закона и здравето

Важат ли законите на България в читалището - паметник на загиналите за свободата й?

На 20.11.2013 г. Гражданска инициатива “България без дим” и коалицията “За живот без тютюнев дим” изпратиха открио писмо до председателя на читалище-паметник “Отец Паисий” в гр. Самоков. Подписано от председателите на двете организации д-р Павел Антонов и д-р Гергана Гешанова, писмото гласи:

Уважаеми г-н ПАШОВ,

Обръщаме се към Вас от името на хилядите граждани обединени в Гражданска инициатива „България без дим“ и членовете на 40 неправителствени организации от Коалиция за живот без тютюнев дим. Много от нас са убедени привърженици и поддръжници на читалищното движение в България, което възприемаме като носител на прогресивни просветни  и обществени ценности от векове.

Граждани на гр. Самоков ни информираха няколкократно, че на територията на читалище-паметник „Отец Паисий”, гр. Самоков редовно се нарушава Закона за здравето в частта му за забрана на тютюнопушенето на закрити обществени места. В случая с читалището това e изключително тревожно, защото става дума за институция, която работи преимуществено с деца и опазването на тяхното здраве трябва да бъде нейн основен приоритет. Нещо повече, читалищата имат ключова функция за възпитаване на обществено съзнание и дух на уважение и опазване на обществения интерес.

Най-добронамерено се обръщаме към Вас с надежда, че читалището ще съумее да защити репутацията си на образователно и ценностно средище на гр. Самоков и ще демонстрира, че спазва законите и гарантира здравето и правата на своите посетители и служители. Ще очакваме от Вас потвърждение до края на текущата седмица за предприети от Вас действия за преустановяване на тютюнопушенето в сградата на читалището. Имаме готовност да ви подкрепим с ноухау и визуални информационни материали и стикери, и да проведем образователни беседи срещу вредата от тютюнопушенето във Вашето читалище.

Като демонстрация за добронамереност на гражданите,  подали сигнали за пушене в читалище-паметник „Отец Паисий,“  и в духа на партньорство, възприет от „България без дим,“ Ви информирам, че по тяхно изрично настояване не възнамеряваме да сезираме държавните контролни органи, за да не понесе читалището финансови загуби от глоби. С тяхна помощ ще проследим предприетите от Вас действия в отговор на настоящото писмо, и ще се радваме на Ваш писмен отговор. В случай, че нарушенията не бъдат преустановени, няма да се поколебаем да предприемем всички нужни мерки, за да защитим правата на гражданите на гр. Самоков и гостите на града.

До настоящия момент не сме получили отговор, а сигналите, че в читалището се пуши дори по време на занятия с деца продължават.

Споделете в социалната мрежа:

Павел Антонов

Журналист и активен гражданин с китара.

One thought to “Открито писмо до читалище-паметник “Отец Паисий” в Самоков за уважение към закона и здравето”

  1. Браво!Така трябва!А до Парламента изпратихте ли?Или наивно си мислите ,че тези,които гласуваха малоумната забрана , я спазват??!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.