Ревизираната директива за тютюневите изделия е вече факт

Европейския парламент (EП) окончателно прие на 26.02.2014  г. ревизираната Директивата за тютюневите изделия. Директивата стана факт след много месеци на обсъждане, дискусии, атаки от страна на тютюневата индустрия и трябва да влезе в сила в двегодишен срок.

“България без дим” и Коалицията за живот без тютюнев дим също подкрепиха вота като изпратиха няколко пъти писма за подкрепа до всички български евродепутати. Нашите партньори и приятели от Smoke Free Partnership за сега са единствените, които публикуват информация във връзка с гласуането тук.
Основните подобрения на ревизираната директива, спрямо предишната Директива (2001/37/EC) според портала за Обществено здраве на Европейската комисия, са че:
  • забранява цигарите и тютюна за завиване на собствени цигари, които имат характерни аромати;
  • изисква тютюневата индустрия да докладва подробно пред страните-членки на ЕС  за съставките ,които се използват в тютюневите продукти;
  • изисква поставянето на здравни предупреждения върху опаковката на тютюна и свързаните с него продукти. Комбинираните предупреждения от снимки и текст трябва да покриват не по-малко от 65% от предната и задна част на опаковките на тютюневите изделия;
  • задава минимални размери за предупрежденията и елиминира малките опаковки за определени тютюневи изделия;
  • забранява всякакви промоционални и подвеждащи елементи върху тютюневи проукти;
  • въвежда маркиранe и проследяване из целия ЕС, за да пребори контрабантата с тютюневи изделия; m
  • позволява на страните-членки да забранят продажбите на тютюнеми изделия в интернет;
  • задава изисквания за безопасност и качество за електроннит цигари;  и
  • задължава производителите да оповестяват за всякакви нови тютюневи изделия, преди да ги пласират на европейския пазар.
 Като “значителна крачка в правилната посока, която изпълва законодателните празноти и цели да осигури по-здравословно бъдеще за идните поколения,” окачестви приетия нов текст на директивата главният научен експерт и представител в ЕС на Световната Здравна Организация д-р Роберто Бартолини. “Тъкмо тези млади поколения от граждани търси да защити новото законодателство, като се основава на солидния факт, че голямата част от потребителите на тютюн по света са започнали да пушат в юношеството си. Затова тютюневата индустрия се прицелва с усъвършенстваните си маркетингови прийоми тъкмо в тази целева група,” пише Бартолини в The Parliament.com.
Споделете в социалната мрежа:

Павел Антонов

Журналист и активен гражданин с китара.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.