За минимум 15% повишен акциз на тютюна и приравняване на нагреваемите изделия

По повод на публикувания на Портала за обществени консултации Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, коалицията “За живот без тютюнев дим”, в която членува и сдружение “България без дим”, внесе следното становище до министъра на финансите Асен Василев.

Организациите, членуващи в Коалиция за живот без тютюнев дим, подкрепят представения законопроект в частта, свързана с нагреваемите изделия със съдържание, различно от тютюн и изравняването на акциза им с този на нагреваемите изделия,
съдържащи тютюн.

Коалиция за живот без тютюнев дим винаги е изразявала становище, че акцизите на тютюневите изделия и тези, съдържащи никотин, които предизвикват зависимост, следва да се облагат с по-високи акцизи и те да се повишават рязко. Това би довело до по-високи приходи в държавата и повече отказали се от тази зависимост, респективно подобрили здравето си.

Според Световната здравна организация повишаването на данъците върху тютюна е най-ефективното решение за намаляване на употребата на тютюн във всичките му форми. Това се потвърждава и от доклада “Икономика и данъчно облагане на тютюневите
продукти в България”. Резултатите показват, че хипотетичното увеличение на акциза върху цигарите с 20%, водещо до 13.82% ръст в продажната им цена, при равни други условия, в дългосрочен план, би довело до нарастване на публичните приходи със 126
милиона лева годишно, докато консумацията на цигари ще намалее с над 83 млн. кутии.

Въпреки че направеното предложение с този ЗИД е крачка в правилната посока, ние продължаваме да настояваме за:

  • увеличаването на акциза да бъде най-малко с 15% – т.е. достатъчно рязко, за да се постигне увеличение на цените, което да доведе до осезаем спад в достъпността и потреблението на тютюневи изделия, както и до повишаване на приходите;
    изравняване нивата на данъчно облагане за всички продукти, които съдържат никотин, защото няма научни доказателства, приети от независимата световна научна общност, че нагреваемите тютюневи изделия или е-цигарите са по-малко
    вредни;
  • въвеждане на правителствен план за действие за предотвратяване всички странични ефекти от увеличаването на цените – на първо място – мерки за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия;
  • измерване нивото на нелегалната търговия да се извършва от държавата, а не от тютюневата индустрия, каквато е практиката досега;
  • регламентиране част от данъците върху тютюна да захранват специално създаден фонд за превенция на тютюнопушенето, съгласно чл. 53, ал.3, от Закона за здравето.

Разчитаме много и на приемането на новата директива за акцизите, с която ще се повишат минималните ставки на акцизите на тютюневите и свързаните с тях изделия в Европейския съюз и която би могла да подсили политическата воля за подобряване
здравето на българите.

Повишаването на акцизите на тютюневите и свързаните с тях изделия е равно на подобряване на здравето

Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.