Зaкон за здравето

Текстове, свързани с тютюнопушенето Чл. 56. (1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места. (2) Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение. (3) По изключение се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата. […]

Споделете в социалната мрежа:

Повече