Зaкон за здравето

Текстове, свързани с тютюнопушенето

Чл. 56. (1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.

(2) Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.

(3) По изключение се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата.

(4) В обособените самостоятелни помещения по ал. 3 не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст.

(5) Обособените самостоятелни помещения по ал. 3 се отделят с въздухонепроницаеми стени, плътно затварящи се врати, обозначават се ясно и в тях се изгражда вентилационна инсталация.

(6) Министерският съвет определя с наредба изискванията, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения по ал. 3.

 

Чл. 56а. Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

 1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
 2. площадките за игра;
 3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
 4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.

 

Чл. 218. (1) Който наруши чл. 54, 56 или 56а, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 500 до 1000 лв.

(2) Който допусне в управляван от него обект извършването на нарушение на чл. 54, 56 или 56а, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., с имуществена санкция от 1 000 до 1 500 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец, или с имуществена санкция от 3 000 до 5 000 лв., когато нарушението е извършено от юридическо лице.

(3) При повторно нарушение по ал. 2 се налага глоба от 500 до 1 000 лв., съответно имуществена санкция от 1 500 до 3 000 лв. – за едноличен търговец, и от 5 000 до 10 000 лв. – за юридическо лице.

 

Чл. 231. (2) Нарушенията по чл. 218, ал. 1 – 6 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори от регионалните здравни инспекции и/или от държавни здравни инспектори от Министерството на здравеопазването, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция, съответно от министъра на здравеопазването.

 

 • 1а от Допълнителните разпоредби: „Обществени места“ по смисъла на чл. 56 от Закона за здравето са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително и:
 • плувни басейни, плажове и места за къпане;
 • спортни обекти – стадиони, спортни зали, игрални площадки, фитнес центрове и зали;
 • театри, киносалони, концертни зали, читалища, компютърни и Интернет зали, игрални зали;
 • бръснарски, фризьорски и козметични салони, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, обществени бани, перални, сауни, обществени тоалетни;
 • гробищни паркове;
 • железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции;
 • здравни кабинети в социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за повече от 20 потребители и в социалните услуги за осигуряване на подслон;
 • детски ясли и градини, училища и висши училища, ученически и студентски общежития, школи – музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца;
 • лечебни и здравни заведения, здравни кабинети и обектите, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
 • селскостопански аптеки;
 • аптеки, дрогерии и оптики;
 • търговски обекти  – всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
 • места за настаняване: хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили; семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги; стаи за гости и апартаменти за гости;
 • заведения за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване): ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове; 
 • туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване;
 • предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни;
 • сградите, до които всяко лице има достъп, включително и административните учреждения и други сгради, в които се обслужват или имат достъп гражданите;
 • асансьорите и стълбищните клетки на всички видове сгради и др.;
 • транспортни средства за обществен превоз – влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролейбуси, метровлакове, микробуси на маршрутни таксиметрови линии, пътнически таксиметрови автомобили и транспортни средства със специално предназначение – санитарни автомобили за болни;
 • площадките за игра.

  Пълния текст на Закона за здравето можете да намерите на тук:
  https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135489147
Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.