Утре е Международният ден без цигарен дим

Утре (18 ноември) е Международният ден без цигарен дим. Той се отбелязва всяка година в третия четвъртък от месец ноември. На него всички пушачи трябва да оставят цигарите поне за един ден.

За популяризирането на вредата от тютюнопушенето структурите на МЗ по места – РИОКОЗ, организират различни събития като прожекции на филми, измерване на дишането, обучения и други.

Мероприятията обхващат Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Софийска област, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. Повече подробности – надолу.

Благоевград

Октомври – декември. Безплатно кино „3 в 1”: „Дим”, „Денят на Яна” и „Невидимият”. Интерактивни обучения по темата в училища от Благоевград, Банско, Петрич, Сандански, Струмяни, Хаджидимово.

12 – 25 ноември. Информационно-скринингова кампания „Приеми предизвикателството на здравословния избор”, съвместно с консултанти в област Благоевград: измерване на СО в белия дроб и СОНb; пред- и след- тестово консултиране от консултантите по места; информиране на обществеността чрез СМИ.

18 ноември. Пресконференция за отбелязване на Международния ден без тютюнопушене с презентация на резултатите от спирометричните изследвания.

26 ноември. Спортни мероприятия под мотото „Движението е здраве” в IX ОУ „П.Яворов”: щафетни игри, баскетболен и футболен турнир.

Бургас

4 ноември. Семинар за обучение на педагози от медицински специалисти в ОУ „Братя Миладинови”, гр. Бургас. Организиране на изложба на тема: ”Здраве или тютюнопушене” за ученици в СОУ „Кирил и Методий”, гр. Бургас.

8 – 18 ноември. Провеждане на здравно-информационни беседи с женските колективи в ОЗД при ДСП, гр.Бургас, и ЦОП, ЦРДУ община Бургас, на тема: „Негативното въздействие на тютюнопушенето върху човешкото здраве”.

15 – 19 ноември. Разпространение на здравните предупреждения срещу тютюнопушенето по електронен път сред ученици от няколко бургаски училища.

18 ноември. Излъчване на клип „Пази детето си” за граждани в „СИТИ ЦЕНТЪР”, ТРИА.

19 ноември. Изследвания на педагози от ОУ ”Бр. Миладинови”, гр. Бургас, за съдържание на въглероден монооксид в издишан въздух в Консултативния мобилен кабинет за отказ от тютюнопушене.

Варна

Видеопрожекции на филми и дискусии с родители на деца от детски заведения по места. Беседа с деца от детски градини на тема „Защо животните не пушат?”. Дискусия с ученици от варненски училища, VІІ – VІІІ клас, за вредата от тютюнопушенето, в музея „Човекът и неговото здраве”, раздел ”Тютюнопушене и здраве”. Демонстрация на “Пушещата кукла Сю”. Видеопрожекции на филми по темата пред ученици. Подготовка на информационни материали относно тютюнопушенето за регионалните медии.

Велико Търново

11, 12 и 15 ноември. Индивидуални консултации за отказване от тютюнопушене и функционално изследване на дишането (спирометрии) на работещи и служители от „Момина Крепост” АД – Велико Търново.

16 ноември. Обучение на деца и семейства в риск, както следва: във Велико Търново – на млади майки по темата „Здраве и тютюнопушене. Опасни ли са цигарите? За мен и моето дете?”; в село Ресен, община Велико Търново – на ученици и техните родители, по темата „За живот без тютюнев дим. Алтернативи на тютюнопушенето”. Обученията ще се проведат съвместно с Центъра за семейно консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск – Велико Търново.

18 ноември. Благотворителна кампания под мотото „Купи и дари – за един ден без цигари” в два магазина на хранителната верига „ЦБА – Търговия” ЕООД – Велико Търново.

1 – 30 ноември. Медийна кампания с излъчване (по план график) на клипа „Вредата от цигарите” по две радиа във Велико Търново и на видеостената пред сградата на Община – Велико Търново. Интервюта с консултантите в Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене в РИОКОЗ – Велико Търново. Излагане на паното “Не чакай непоправимото! Животът е прекрасен!” върху билборд пред сградата на РИОКОЗ – Велико Търново.

Видин

Изготвяне и предоставяне на местните медии на информационен материал, посветен на кампанията, участия в предавания и интервюта по желание на медиите. Предоставяне на дипляни, брошури, дискове на училищата и детските градини, посветени на кампанията, изнасяне на лекции пред учениците от Видинските училища и персонала на детските заведения, изготвяне и поставяне на табло-витрина за привличане вниманието на населението към проблема тютюнопушене. Целодневна работа на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене.

Враца

Беседи на тема „Вредата от тютюнопушене”, „Тютюнопушенето – навик или пристрастяване”, видеопоказ и обсъждане на филма „Невидимият” с ученици от прогимназиален курс на територията на Община Враца и Община Бяла Слатина. Беседа с видеопоказ сред майки, настанени в Звено „Майка и бебе”. Провеждане на изнесени консултации на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене и измерване на въглероден монооксид с апарат за измерване на СО в издишан въздух сред майките пушачки, ползващи социални услуги в Звено „Майка и бебе”, гр. Враца.

Габрово

Доброволци на БМЧК активно ще раздават здравно-просветни материали в центъра на град Габрово до касички за благотворителна дейност. От ученици и деца от училища и детски градини ще бъдат изработени картички с превантивни послания за тютюнопушенето, които ще бъдат изложени до касичките на доброволците от БМЧК.

Със събраните средства от картичките и касичките ще се ремонтират/боядисат детските площадки:“Сони”, “Слончето” и “Младост”. Осигурените за продажба с благотворителна цел книжки “Благолаж” от Музея „Дом на хумора и сатирата” – Габрово ще послужат за допълване на събраните от БМЧК средства.

Добрич

9 ноември. Гостуване на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене за измерване с апарат на СО в издишания въздух на активни и пасивни пушачи на желаещите да откажат цигарите в гр. Шабла – Военно поделение и индивидуални консултации. Раздаване на здравно образователни материали, дипляни и брошури.

11 ноември. Презентация за вредата от тютюнопушенето и прожекция на филма „Невидимият” в СОУ ”Л. Каравелов”, гр. Добрич.

15 ноември. Дебат на тема “Тютюнопушене – здраве или мода? Ти избираш!” в ПГЗ “Т. Рачински”, гр. Генерал Тошево.

18 ноември. Ученици от клуб на непушача към ОУ „Стефан Караджа“ ще призовават пушачите в МБАЛ, гр. Добрич, към предизвикателството да изгасят запалената цигара, заменяйки я с чист въздух и вкусно лакомство. На желаещите ще бъде измерено количеството СО в издишания въздух.

Ще бъде излъчен филма “900 градуса” по местните медии, заснет с участници от клубовете на непушача и финансиран със средства на Национална програма за ограничаване тютюнопушенето в Република България 2007-2010 г.

Кюстендил

16 – 19 ноември. Провеждане на цикъл обучения и демонстрационни опити с „пушеща кукла” с ученици от НУ ”Св.Климент Охридски”, ОУ ”Д.Димитри” и ПГТ ”Н.Й.Вапцаров в град Кюстендил.

18 ноември. Призив към гражданите за един ден без тютюнопушене и събиране на цигари в кутии.

18 – 20 ноември. Излъчване на кратки послания и репортажи по темата, изготвени от Клуб по журналистика към ОДК по кабелна телевизия КОЛОР и Радио център Кюстендил. Демонстративно засаждане на цвете (дървото на живота) от представители на БМЧК в саксия с цигари и угарки.

Ловеч

Информационно-образователна кампания сред млади хора на гр. Ловеч в пилотни училища по проект “Здрави деца в здрави семейства”. Провеждане на Часове по здраве с клубове “Посланици на здравето”. Изработване на обучителен материал по подхода”Връстници учат връстници”.

Разпространение на брошура и компютърно-образователна програма “Цигарите не са по-силни от теб”, финансирани от Община Ловеч по Програма СИНДИ. Изнасяне на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене в производствени фирми и обществени обекти на гр. Ловеч.

Измерване на СО в издишан въздух на желаещи граждани и консултации. Акция за разпространение на здравно-образователни материали по темата с партньорството на БМЧК и НПО.

Монтана

РИОКОЗ Монтана, съвместно с БМЧК, организира кампания под надслов: „Ден без тютюн за благотворителен бум”. В центъра на град Монтана ще бъде определен пункт за набиране на средства за благотворителност.

Пазарджик

Изнасяне на открити уроци на деца от подготвителна група на ЦДГ „Дъга”, гр. Пазарджик и ОДЗ „Слънчице”, гр. Велинград, за запознаване на децата с вредата от тютюнопушенето посредством игри и гатанки, нагледно-образни материали (рисунки, цяла и изпушена цигара, и т.н.), представяне на книжката „Патилата на Мравчо”, оцветяване на картинки по темата.

Провеждане на обучения чрез видеолектории, беседи, коментари на художествени текстове и др. на ученици от ПГ „Св. Св. Кирил и Методий”, СОУ „Д. Гачев”, ОУ „Христо Ботев”, работа с литературен кръжок в читалище гр. Пазарджик и ученици от ОУ „Христо Смирненски”, гр. Септември относно вредата от тютюнопушенето и пасивното тютюнопушене, с медийно отразяване.

Провеждане на втори етап (обработка на анкети) от проучването за разпространението на вещества, предизвикващи зависимост сред ученици от област Пазарджик на възраст от 8 до 12 клас.

Перник

16 ноември. Измерване на въглеродния монооксид в издишан въздух в Народно читалище „Искра” на служители и всички желаещи. 18 ноември. Измерване на въглеродния монооксид в издишан въздух в хипермаркет в града на служители и всички желаещи клиенти.

Провеждане на поход до хижа „Славей” с хора от Дневен център за възрастни с увреждания като приятна и здравословна алтернатива на тютюнопушенето.

Плевен

15-19 ноември. Презентации от ученици пред ученици за отбелязване на 18 ноември, дискутиране с ученици по темата “Ден без тютюнев дим” и прожектиране на филмите “Невидимият”, “Дим” и “Денят на Яна” в ПГРТО – Плевен, ПГ по туризъм – Плевен, СОУ “Стоян Заимов” – Плевен, СОУ “Анастасия Димитрова” – Плевен, ОУ “Лазар Станев” – Плевен, по три училища от град Белене и град Кнежа.

15 ноември. Публикуване на видеоклип “Избрах живота и теб – бъдеще без никотин” на ученици от ПГРТО – Плевен, както и информационен материал на интернет страницата на РИОКОЗ. 18 ноември. Излет в парк “Кайлъка” с домашни любимци – инициатива на ученици, участващи в проект

Пловдив

15 – 30 ноември. Видеопрожекции на филми и дискусии, свързани с темата “Тютюнопушене”, с ученици от учебни заведения в гр. Пловдив и региона, след подадена от тях заявка за посещение. Разпространение на изготвена от специалисти в дирекция „ООЗ” на РИОКОЗ детска книжка с картинки за оцветяване, съдържаща послания към децата: “Защо не трябва да се пуши”.

15-19 ноември. Предоставяне за разпространение в интернет зали и фитнес центрове в гр. Пловдив на издадените от дирекцията брошури със заглавия “Аз не пуша – опитай се и ти!” и “Винаги си заслужава да се откажете от цигарите”.

16 ноември. Консултации за отказване от тютюнопушенето и безплатно измерване нивото на въглеродния монооксид при пушачите за медицински персонал от ІV. ДКЦ и пациенти.

18 ноември. Безплатни функционални изследвания на дишането (спирометрия) и консултиране на граждани-пушачи от специалист-пулмолог от Българско дружество по белодробни болести – клон Южен. Съвместна инициатива с Асоциация на студентите медици, при която студенти ще предлагат здравословна и интересна алтернатива срещу цигарите

Разград

Ще се публикува материал на Интернет страницата на инспекцията за тютюнопушенето като предотвратим рисков фактор за здравето на гражданите. В Гимназия за преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф”, гр. Разград, ще се проведе инициатива със скечове за осмиване на вредния порок тютюнопушене.

В Центъра за ученическо, техническо и научно творчество, гр. Разград, ще се проведе видео лектория с ученици от Професионална гимназия по икономика “Робер Шуман”. Ще бъдат предоставяни филмите „Денят на Яна”, „Невидимият” и „Пушенето забранено” на ученически аудитории в основни училища на гр. Разград.

Русе

10 ноември. Стартира кампания, организирана от дирeкция ООЗ на РИОКОЗ, МКБППМН – Община Русе, СОУЕЕ ”Св. Константин Кирил Философ”, ОУ ”Васил Априлов”, ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов”, СОУ ”Йордан Йовков” и други, за отбелязване на Международния ден без тютюнопушене в ОУ ”Васил Априлов”, чрез обявяване на конкурс за рисунка на тема: ”Живот без цигарен дим” и лекции с видеопокази сред учениците от четвърти, пети, шести и седми класове на три русенски училища. Ще се изготви информация за медиите за старта и хода на Кампанията.

16 ноември. Ще се проведе изнесена акция на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене.

17 ноември. Във фоайето на ОУ ”Васил Априлов” ще бъде подредена изложбена експозиция с творбите на всички участници в конкурса “Живот без цигарен дим”. Награждаването на победителите ще бъде в 12 часа. В ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов”, от 14.00ч., ще се проведе хепънинг на тема “ Моят клас диша свободно”, който включва видеопоказ на филма “Дим”, викторина за пагубното здравно, социално, икономическо и екологично въздействие на тютюневите изделия, ще се представи победителя в конкурса за мултимедийна презентация на тема „Тютюнопушенето – подценената опасност”, ще се проведат различни образователни игри.

18 ноември. От 13.00ч. децата от “Клуба на непушача” ще раздават здравно-образователни материали на централния площад “Свобода”, предоставени от дирекция „ООЗ” на РИОКОЗ Русе.

Силистра

16 ноември. Изготвяне на табло в сградата на РИОКОЗ по повод на Международния ден без тютюнопушене.

17 ноември. Предоставяне на дипляни, брошури, книгата „Благолаж”, за отбелязване на Международния ден без тютюнопушене в медицинските кабинети в ЦДГ и основните училища в гр. Силистра.

18. ноември. Представяне на документалния филм „Не дишай” на журналистката от БНР Емилия Антова в средните училища от медицинските специалисти.

Сливен

Изпращане на информация относно дейностите на РИОКОЗ във връзка с 18 ноември, до Пресцентър, гр. Сливен.

Разпространение на информационно образователни материали на тема: „Тютюнопушене и бременност” и „Тютюнопушене на работното място” сред ученици и възрастни в училища и институции. Измерване на издишан монооксид от белите дробове на служители в институции от гр. Сливен

Провеждане на обучения на ученици в сливенски училища във връзка с вредите от тютюнопушенето Смолян Обявяване на резултатите от кампанията на РИОКОЗ Смолян за отказване на цигарите „СПРИ И СПЕЧЕЛИ ЗДРАВЕ 2010” в преслист по повод Международния ден без тютюнопушене 2010 г. „КАФЕ БЕЗ ЦИГАРА” – инициатива на РИОКОЗ и клуб „АНТИСПИН – АНТИДРОГА” към Обединен детски комплекс – Смолян, като на 18 ноември ще бъдат предоставени на гражданите на град Смолян послания за неупотреба на цигари, съпровождащи безалкохолните напитки в заведенията (общо 400 броя, изработени от децата към клуба).

Софийска област

Основните мероприятия на РИОКОЗ Софийска област по повод Международния ден без тютюнопушене ще се проведат в гр. Божурище, в партньорство с учениците от СОУ „Летец Христо Топракчиев”, под мотото: „Спри да пушиш”, и в гр. Елин Пелин с партньори – учениците от СОУ “Васил Левски”.

Безплатно ще бъде измервано равнището на въглероден монооксид в издишания въздух от активни и пасивни пушачи. Основните инициативи са: Провеждане на акция ”Изгаси цигарата – вземи бонбон” пред Общината и в училище СОУ „Летец Христо Топракчиев” от учениците от осми клас. Раздаване на агитационни брошури против тютюнопушенето на гражданите на Божурище от ученици пред административната сграда на общината.

Презентация на тема ”Тютюнът и вредата от него”, изготвена от ученици от 9-ти клас на СОУ „Летец Христо Топракчиев”, и качването й на сайта на училището, с цел популяризиране на посланията сред младите хора. Конкурс за рисунка на тема „Спри да пушиш” с ученици V- VІІІ клас на СОУ „Летец Христо Топракчиев” и организиране на изложба във фоайето на училището с отличените творби.

Провеждане на викторина „Тютюнът – познат и непознат” с учениците от началния курс на СОУ „Летец Христо Топракчиев”. Изнесена форма на работа на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене при РИОКОЗ Софийска област в гр. Божурище – с оказване на консултативна помощ за отказване от вредния навик на желаещи. Изготвяне на информационно табло в училищния кът на СОУ “Васил Левски” на здравето на тема „Пушенето води до рак и смърт”;

Организиране на изложба от рисунки на ученици от ІV – VІІ-ми клас на СОУ “Васил Левски”, свързана с вредните последици от тютюнопушенето върху организма на подрастващите. Провеждане на спортен турнир по баскетбол и футбол с учениците от горен курс на СОУ “Васил Левски” под мотото „Спортът срещу вредния навик да пушим”. Разпространение на здравно-информационни материали от ученици от СОУ “Васил Левски” сред гражданите на Елин Пелин.

Прожекция на късометражния филм „Пушенето забранено” пред ученици на СОУ “Васил Левски”, изнасяне на здравна беседа по темата от училищния лекар с последваща дискусия по проблемите за вредата от тютюнопушенето върху организма на майката и плода.

София

Излъчване на видеоклипове за вредните последици от тютюнопушенето по видеодисплеите на ГПФД. Разпространение на тематични информационни материали в ГПФД, ИКЗЦ, детски и учебни заведения и други обекти. Представяне на филми за вредата от тютюнопушенето в училища и детски заведения – за персонал и родители. Кампания под надслов „Да отидем при тях”.

Изнасяне на терен дейността на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене, което включва посещение на място с възможност за консултиране по проблеми на тютюнопушенето, изследване на пушачи с апарата за измерване на равнището на СО в издишан въздух и предоставяне на информационни материали сред медицински специалисти в: детските заведения на р-н Панчарево и р-н Люлин, Американско посолство, град София, ОДЗ № 93 – р-н Красно село, ОДЗ № 50 –р-н Възраждане, 45 ОУ, р-н Илинден; Средно училище по приложни изкуства – р-н Възраждане, ДЗИ.

Публикуване на актуална информация на сайта на Столична РИОКОЗ, включително покана към пушачите за тестване и консултация. Ден без тютюнопушене на 18 ноември в Столична РИОКОЗ: изследване на служители и посетители-пушачи с апарата за измерване на равнището на СО в издишан въздух, определяне на степен на зависимост с тест на Фагерстрьом, консултиране и предоставяне на информационни материали.

Стара Загора

Медийна кампания – разработване и публикуване на тематични материали в регионалните медии и на сайта на РИОКОЗ. Иницииране на младежки предавания в регионалните медии. Публикуване на данните от проведеното от РИОКОЗ проучване на тема: „Тютюнопушене и бременност”. Провеждане на инициатива „Моето училище диша свободно” на територията на всички училища на област Стара Загора.

Провеждане на инициатива с клуб „Приятели на книгата” към ІХ. ОУ „Веселин Ханчев” на тема: „Как да кажа не на предложена цигара”. Провеждане на кампания „Стрес и тютюнопушене” с Клуб на математиците на град Стара Загора Тематични обучения и видеопокази с учениците от начален курс на училища от град Стара Загора.

Търговище

8 – 18 ноември. Разпространение на информационно-образователни материали на територията на града с ученици от ОУ и СОУ на територията на гр.Търговище.

18 ноември. Обучения на ученици по темата от 5. до 12. клас в СОУ за ДУС, град Търговище. Медийна кампания за вредата от тютюнопушенето във в-к „Търговищки новини”, в-к „Знаме”, „Местен вестник” на гр. Попово и НРТ, и безплатно измерване на въглеродния монооксид в издишания въздух на ученици от 8-12 клас във II СОУ „Проф.Н.Маринов”, гр.Търговище.

Хасково

Организиране на беседи с учениците на тема ”Какво печелим, когато не пушим?”. Видеопокази на филмите “Денят на Яна” и “Невидимият” в учебните заведения. Презентации “Тютюнопушене или здраве” в прогимназиален курс на училищата. Разпространение на печатни здравнообразователни материали в учебните заведения. Разгласяване на дейността на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене в РИОКОЗ.

Шумен

Провеждане на беседи и интерактивни занятия в училища и ЦДГ.

Разпространяване на информационни материали и осигуряване на видеопокази по заявки в РИОКОЗ. Мини кампании със съдействието на отдел „ООЗ” от РИОКОЗ в училища и ЦДГ. Аранжиране на три броя витрини в РИОКОЗ по темата.

Ямбол

Разпространение на здравно-информационни материали сред населението, съвместно със зелените патрули и БМЧК-Ямбол.

Изнасяне на цикъл от лекции и обучение на ученици от V. до ХІІ. клас с цел преподаване на урок на съученици на тема “Вредата от тютюнопушенето”. Предоставяне на материали и оказване на методична помощ на медицински специалисти от образователните институции в гр. Ямбол за отбелязване на Международния ден без тютюнопушене.

Подпомагане на ученици от училищните ученически съвети с материали за осъществяване на радиопредавания в училищата по теми, свързани с вредите от тютюнопушенето. Организиране и провеждане на спортен празник за ромската общност на гр. Ямбол.

Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.