Емил Димитров изобличен и от държавата

Народният представител от ГЕРБ в 41-ото Народно събрание Емил Димитров е бил в конфликт на интереси, съобщиха от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ). Това е било установено по два сигнала – един във връзка с внесени от народния представител законодателни промени по Закона за лова и опазването на дивеча, и втори, за промените в Закона за здравето и Закона за тютюна и тютюневите изделия. Вторият сигнал бе подаден от Гражданска инициатива „България без дим“, чието възникване през февруари 2010 бе причинено от внесеното с участие на Димитров предложение за отмяна на приетата от предходния състав на Парламента забрана за тютюнопушене на закрити обществени места. След отмяната на предишната забрана, Димитров продължи активно да действа за либерализиране на режима за тютюнопушене и да противодейства на възстановяването и ефективното прилагане на забраната.

Три години по-късно КПУКИ установи очевидното: че Димитров е внесъл законопроект, с който е отменена забраната в Закона за здравето за тютюнопушене на обществени места; и че частният му интерес води до облага за фирмите на майка му и съпругата му, които търгуват с тютюневи изделия. Освен това той е осъществил и друга законодателна поправка, която предвижда да се забрани търговията с т.нар. “цигарени гилзи“ – свита хартия с филтър, която се пълни с рязан тютюн, потвърди КПУКИ. По този начин се облагодетелстват определени производители, чийто основен дистрибутор е фирмата на майката на Димитров “Симеон-2“ ООД.

За да е налице конфликт на интереси по силата на ЗПУКИ, са изискуеми три кумулативни предпоставки  –  наличие на лице, заемащо публична длъжност, наличие на негов частен интерес или на частен интерес на свързани с него лица, и възможността този частен интерес да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на  задълженията или упражняване на правомощията на лицето по служба. Комисията установи наличието и на трите в случая на Емил Димитров (E.Д.).  При упражняването на правомощията си той е бил повлиян от частния интерес на свързаните с него лица – майка и съпруга, установи КПУКИ.  Частният интерес за тях произтича от участието им в капитала и контрола на търговски дружества, които извършват търговия с тютюн и тютюневи изделия. „Този частен интерес води до нематериална облага за свързаните с народния представител лица – глас, подкрепа и предимство, по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ. Частният интерес на свързаните лица е такъв, че може да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията по служба на Е. Д,“ констатира КПУКИ.

Облагата по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ в конкретния казус следва от пристрастното поведение на народния представител и се изразява в получаването на глас, подкрепа, предимство в процеса на изготвяне и реализиране на законопроекти, които ползват свързаните с Е.Д. лица – доставчици и търговци с тютюн и тютюневи изделия. Отделно от това, в резултат на измененията в  Закона за здравето, за свързаните с Е.Д. лица е реализирана и материална облага, изразяваща се в доходи по смисъла на чл. 2, ал. 3, доколкото за срок от 2 години е отложена пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места. С въведената забрана за продажба на заготовки за цигари с филтър се оказва подкрепа и влияние в полза на фирмите, свързани с Е. Д., тъй като същите са основни вносители и дистрибутори на тютюневи изделия в страната, постанови КПУКИ.

На следващо място, КПУКИ счита, че при упражняване правото на глас по повод на ЗИД на Закона за здравето и на ЗИД на Закона за тютюна и тютюновите изделия , Е.Д. е бил повлиян от частния интерес на свързаните с него лица.  Комисията приема, че Е. Д. е нарушил и забраната на чл. 19 от ЗПУКИ. Е . Д. е знаел за частния интерес на свързаните с него лица, които имат интереси в областта на търговията с тютюн и тютюневи изделия. Въпреки това, същия е инициатор на изменение и допълнение в  посочените закон и е участвал в обсъждането и гласуването на същите текстове. Коректното поведение изисква, с оглед избягване на всякакво съмнение относно  обективността и безпристрастността на лицето, заемащо публична длъжност, Е.Д. да се самоотведе от правомощията си по служба и да подаде декларация по смисъла на чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ, което Димитров не е направил.

В резултат, Комисията установи, че Емил Димитров е в състояние на конфликт на интереси за това, че в качеството си на народен представител в 41-то Народно събрание е участвал в  подготовката и приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето през 2010 г. в частен интерес на свързаните с него лица (съпруга, баща, майка и брат), както и е участвал в гласуването на предложените текстове в нарушение на чл. 7, ал. 1 от ЗПУКИ. Освен това държавният орган установи  конфликт на интереси на Емил Димитров и за това, че в качеството си на народен представител и член на парламентарната комисия по земеделие и гори в 41-то Народно събрание  е участвал в подготовката, обсъждането и  приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия  през 2012 г. в частен интерес на свързаните с него лица, както и е участвал в гласуването на предложените текстове.

Пълен текст на решението на КПУКИ е достъпен тук.

Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.