Становища за съвета по прилагане на Рамковата конвенция за контрол на тютюна тревожно напомнят аргументи на тютюневата индустрия

В дискусията за създаване на Национален съвет за координиране на прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна през 2021 г. има притеснителни становища на институции, сходни с позиции на тютюневата индустрия. Това разказа д-р Маша Гавраилова, председател на сдружение “България без дим”, в интервю за “Евромегдан” на 14 март 2022 г. 

През януари 2021 г. със заповед на министъра на здравеопазването се създава междуведомствена работна група от 17 експерти, която има за цел да подготви проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет за координиране прилагането в Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО. Част от нея са и д-р Гавраилова и д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за живот без тютюнев дим. През месец юни законопроектът е качен на уебстраницата на Министерството на здравеопазването, както и на Портала за обществени консултации. 

Д-р Гавраилова е притеснена от становището на Министерството на икономиката, в което се казва, че в съвета следва да вземат участие представители на браншови организации на производители и търговци на тютюн. Рамковата конвенция за контрол на тютюна абсолютно не допуска такова нещо, напомни д-р Гавраилова. “Не може в състава на съвет, който ще предприема мерки за намаляване на тютюнопушенето, да има представители на тютюневата индустрия, която се опитва да противодейства на борбата с тютюнопушенето”, категорична е д-р Гавраилова. 

В становище на експерт от Министерството на финансите има призив останалите членове на групата да се запознаят с изследване на Института за пазарна икономика, което разглежда “пряката връзка между увеличаването на акцизните ставки, намаляването на покупателната способност на населението и увеличаването на незаконната търговия на тютюневите изделия”. Световната здравна организация не е съгласна с тази позиция – ако държавата си върши работата срещу незаконната търговия, няма да се получи такъв ефект, категорична е д-р Гавраилова. Притеснителен е и фактът, че в становището се цитира изследване на Института за пазарна икономика, което е подкрепено от PMI IMPACT – световна инициатива на Philip Morris International.

Рамковата конвенция за контрол на тютюна е всеобхватен документ, който засяга всички политики в тази област, и са необходими усилията на всички министерства в едно правителство, за да се изпълнят заложените мерки. Затова в текста на конвенцията се посочва, че всяка държава, ратифицирала документа, ще положи усилия за създаване на национален координационен механизъм. 

България е изпълнила част от предписанията на конвенцията, но и много от тях все още не са изпълнени. Именно затова е необходим такъв съвет, който да създаде връзка между отделните министерства, коментира д-р Гавраилова.

Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.