Покана за участие в общо събрание 2023

Управителният съвет на Сдружение „България без дим“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква редовно общо събрание на сдружението на 11 септември 2023 г. от 18.00 ч. в гр. София, бул. „Сливница” № 257, 3 етаж, при следния дневен ред:

 1. Изслушване и приемане на годишния отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през 2022 г.
  Проект за решение: ОС приема годишния отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през 2022 г.
 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.
  Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2022 г.
 3. Освобождаване на членове на Управителния съвет.
  Проект за решение: ОС освобождава досегашни членове на Управителния съвет.
 4. Избор на нови членове на Управителния съвет и нов председател на Управителния съвет.
  Проект за решение: ОС избира нови членове на Управителния съвет и нов председател на Управителния съвет.
 5. Разни.
  При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще започне един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

 

Председател на УС:
Маша Гавраилова

Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.