България сред най-тежко засегнатите от вмешателство на тютюневата индустрия, сочи глобален индекс

С получените 73 точки, България заема 74 място от 90 страни в Глобалния индекс за намесата на тютюневата индустрия 2023 (Global Tobacco Index). Чрез индекса,  Глобалният център за добро управление в контрола на тютюна (GGTC) регистрира как правителствата на 90 страни реагират на вмешателството на тютюневата индустрия в политиките за обществено здраве.  Като тревожни и плашещи определи резултатите за страната заместник-министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски, който участва в представянето на индекса в МЗ днес.  Той посочи действия на Министерство на здравеопазването за преодоляване на проблема, сред които: уеднаквяване на акциза за нагреваемите тютюневи изделия.  Заместник министърът сподели, че липсва подкрепа от други ведомства, като даде за пример съпротивата срещу създаване на междуведомствен съвет, който да координира действията на институциите за контрол на тютюна. 

 

През 2023 г. България за пръв път е включена в индекса, благодарение на експертното съдействие на Коалицията за живот без тютюнев дим. Индексът 2023 е реализиран въз основа на отговори на 20 въпроса, разпределени в 7 индикатора. Държавите са класирани според резултатите, предоставени от гражданското общество. Колкото по-малък е резултатът, толкова по-ниско е общото ниво на вмешателство на ТИ.Защитата от търговските и корпоративни интереси на тютюневата индустрия е едно от изискванията на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация – чл. 5.3 и Насоките по прилагането му.

Индекс 2023 и съответните доклади за България, представят информация по следните индикатори:

 1. Намеса на тютюневата индустрия във формулирането и прилагането на политики за обществено здраве
 2. Дейностите на тютюневата индустрия, свързани с корпоративна социална отговорност улесняват достъпа до висши държавни служители
 3. Тютюневата индустрия получава стимули, които облагодетелстват нейния бизнес 
 4. Избягване на ненужни взаимодействия с тютюневата индустрия 
 5. Осигуряване на прозрачност и отчетност 
 6. Избягване конфликт на интереси
 7. Мерки срещу намесата на тютюневата индустрията 

Тютюневата индустрия (ТИ) има дълга история на противопоставяне на мерките за контрол на тютюна. За да защити търговските си интереси, тя възприема многобройни тактики, които могат да се допълват и подсилват взаимно, за да повлияят на решенията при прилагането на определена политика. Тактики, които са работили добре за индустрията в миналото, се явяват успешни там, където липсват превантивни мерки.

ТИ предоставя подвеждащи изследвания, които подкрепят техните теории. Тя предлага дарения, за да получи достъп до лицата, вземащи решения, и използва фронт групи, за да създаде впечатлението, че техните позиции са широко подкрепени. ТИ лобира за по-ниски данъци на нови тютюневи изделия, които се определят като “по-малко вредни” и без тютюнев дим. Тя използва пандемията от COVID-19 и корпоративната социална отговорност, извличайки ползи от правителствата.

 

Експертите на коалицията правят следните предложения за ограничаване вмешателството на тютюневата индустрия България:

 1. Да се разработи Национална стратегия за контрол на тютюна с План за действие, за да се гарантира изпълнението на всички препоръки на РККТ на СЗО. 
 2. Да се създаде държавен орган, който да координира дейностите по изпълнението на националната стратегия, без участието на представители на тютюневия бранш. 
 3. Правителството да приеме програма за повишаване информираността на държавната администрация относно чл. 5.3. на РККТ и Насоките по прилагането му. 
 4. В текстовете на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Етичния кодекс на държавните служители в държавната администрация да бъдат включени специални изисквания при взаимоотношения с ТИ.
 5. Парламентът да приеме Закон за лобизма и регистър на лобистите със задължително разкриване на финансирането и конкретните цели на лобирането.
 6. Парламентът да приеме цялостна забрана за спонсорство и дарения от ТИ. 
 7. Правителството да финансира неправителствени организации за наблюдение на намесата на ТИ и за повишаване на обществената осведоменост за това. Отпускането на публични средства на НПО за здравни проекти да зависи от това дали приемат дарения/спонсорство от ТИ.

 

Мерките трябва да вървят ръка за ръка, коментира доц. Околийски. 

Коалиция за живот без тютюнев дим възникна през 2010 г. като неформално обединение в подкрепа на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места. Тя е открита за граждански, обществени, общински и държавни организации, които споделят целите й  – пълноценно прилагане на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, стриктно прилагане на Закона за здравето и останалите норми за контрол на тютюна, ограничаване на тютюнопушенето и намаляване броя на пушачите, особено сред младите. През 2012 г. е регистрирано в обществена полза сдружение „Коалиция за живот без тютюнев дим“. Коалицията е член на Европейска мрежа за превенция на тютюнопушенето и международното Партньорство за среда без тютюнев дим. 

Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.