Младите хора и бъдещите поколения имат право да растат в свят без тютюн

Срещата на върха за бъдещето на ООН и планираната цел от нея – Пактът за бъдещето – е възможност, която се дава веднъж на поколение – да изведе сътрудничеството в рамките на Обединените нации на ново ниво.

Тя има за цел да обедини всички държави-членки зад нова обща програма, която те се ангажират непрекъснато и последователно да постигат и изпълняват. Този дневен ред ще стои на раменете на гиганти и ще направи света голяма крачка напред. Той трябва да се основава на различните договори на ООН за Правата на човека, Целите за устойчиво развитие, включително и глобалните споразумения, които се отнасят за постигането на най-високия постижим стандарт на здравеопазване, като Глобалният план за действие срещу неинфекциозни заболявания и РККТ на СЗО.

Младите хора и бъдещите поколения имат право да растат в свят без тютюн и това трябва да е неоспорима част от Пактът за бъдещето, който ще се състои на 22-23 септември 2024 г. Фактите са ясни:

Практиките и продуктите на тютюневата промишленост оказват отрицателно въздействие върху днешните и бъдещите поколения. Тютюнът е единственият търговски продукт, който убива, когато се използва точно както е предвидено от производителя. В резултат на това 8 милиона души умират всяка година по света, включително 1,3 милиона, които са убити от пасивно пушене.

Тютюневите изделия са най-голямата предотвратима причина за смърт в света. Тютюнът има отрицателно въздействие върху всяка от 17-те цели на ООН за устойчиво развитие) и е предотвратима причина за нарушения на множество човешки права, като правото на здраве и правото на здрава околна среда. Тютюнът има значително отрицателно въздействие върху околната среда, което струва на света 600 милиона дървета, 200 000 хектара земя, 22 милиарда тона вода и нежеланото производство на 84 милиона тона CO2 и 4,5 трилиона цигарени фасове в отпадъците.

Освен това тютюнът нарушава правата на уязвимите групи от населението, както се вижда от необузданото присъствие на детски труд в тютюневата индустрия. Също около 80% от 1,3 милиарда употребяващи тютюн по света живеят в страни с ниски и средни доходи, където бремето на заболяванията и смъртта, свързани с тютюнопушенето, е най-тежко.

Споделете в социалната мрежа:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.